ធនាគារពាណិជ្ជ

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា​ ​ក.អ​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣១៥ ​វិថីព្រះអង្គឌួង​ ​សង្កាត់វត្តភ្នំ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៦៨ ២២២

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៤២៧ ០៦៤

អ៊ីមែល : canadia@canadiabank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.canadiabank.com

ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៥៥ ផ្លូវលេខ ២១៤​ ​សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៣០០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៣០៤

ធនាគារ តៃវ៉ាន់ ខូអបភើរេធីវ សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១៧១ មហាវិថីព្រះនរោត្តម (កែងផ្លូវលេខ ៣២២) សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥ ២៣) ៤៣០ ៨០០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១០ ៦៣០

អ៊ីមែល : admin@tcb-bank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.tcb-bank.com.tw

ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត សាខាកម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : អគារ ៣៤៤ (ជាន់ទី១ & ២) មហាវិថី ម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥)២៣ ២២៤ ៤០៤-៩

ទូរសារ : (៨៥៥)២៣ ២២៤ ៤២៩

អ៊ីមែល : BBLCambodia@bangkokbank.com

គេហទំព័រ : http://www.bangkokbank.com

ធនាគារ ប៊ូយ៉ុង ខ្មែរ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៨៦-៨៨ ផ្លូវលេខ ៤១ ​មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ចតុមុខ ​ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨០ ០០០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៨០ ០០៨

អ៊ីមែល : info@bkb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.bkb.com.kh

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៦៥-២៦៩ វីថីព្រះអង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២០ ៧៧២ / ២២០ ៧៧៣ / ២២០ ៧៧៤

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២០ ៧៦៧

អ៊ីមែល : info@cambodiapostbank.com

គេហទំព័រ : http://www.cambodiapostbank.com

ធនាគារ ភ្នំពេញ​ ពាណិជ្ជ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២១៧ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៥០០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៥៤០

អ៊ីមែល : service@ppcb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ppcb.com.kh

ធនាគារ វិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : ​អាគារលេខ ៣៧០ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១០ ០៤៤

ទូរសារ : (៨៥៥ ២៣) ២២០ ៥១១

អ៊ីមែល : info@bidc.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.bidc.com.kh

ធនាគារ ស៊ិនហានខ្មែរ​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៧៧ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ទន្លេបាសាក់​ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៧២៧ ៣៨០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៧២៧ ៣៨៣

ធនាគារ ស៊ីអាយអឹមប៊ី ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២០ អាបេ មហាវិថីព្រះនរោត្តម​ កែងផ្លូវ​លេខ ១១៨ សង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ៣៨៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ០៩៩

អ៊ីមែល : info@cimb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.cimbbank.com.kh

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ៨៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី ៣ ​ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ០១០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ០១១

អ៊ីមែល : info@sathapana.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.sathapana.com.kh

ធនាគារ ហុង លីអុង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២៨ រុក្ខវិថីសម្តេចប៉ាន (ផ្លូវលេខ ២១៤) កែងវិថីប៉ាស្ទ័រ (ផ្លូវលេខ ៥១) សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥ ២៣) ៩៩៩ ៧១១

ទូរសារ : (៨៥៥ ២៣) ៩៩៨ ៤៩៤

អ៊ីមែល : Contact@hlbkh.hongleong.com

គេហទំព័រ : http://www.hlb.com.kh

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្ឌូឆៃណា

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៦៣ វិថីព្រះអង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩២ ៨៣៣

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩១ ៨២២

អ៊ីមែល : phnompenhmain@rhbgroup.com

ធនាគារ អេស ហេជ ប៊ី ភីអិលស៊ី​ សាខាភ្នំពេញ​​​​ កម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៧០៧ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស​ សង្កាត់បឹងកេងកង ៣ ខណ្ឌចំការមន​​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២១ ៩០០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២៤ ១៥១

ធនាគារ អ៊ឹមបី ភីអិលស៊ី សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អាគារលេខ ៤៣៩ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៤ ៦៦៦

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៤ ៥៦៧

អ៊ីមែល : mbbank.cam@mbbank.com.vn

គេហទំព័រ : http://www.mbbank.com.kh

ធនាគារ ឥណ្ឌា សាខាភ្នំពេញ​

អាសយដ្ឋាន : អគារអាយខុន លេខ ២១៦ ការិយាល័យ ៦៨ ​(ជាន់ផ្ទាល់ដី) មហាវិថីព្រះនរោត្ដម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៩ ១០៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១៩ ៣៥៤

អ៊ីមែល : boi.cambodia@bankofindia.co.in

គេហទំព័រ : http://www.bankofindia.com

ធនាគារ ​ពាណិជ្ជ​ទីមួយ ​សាខា​ភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦៦ ​មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ជ័យជំនះ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១០ ០២៦-៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១០ ០២៩

អ៊ីមែល : fcbpp@online.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.firstbank.com.tw

ធនាគារ ​មេយប៊ែង ​សាខា​ភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៤៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី ៣ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១០ ២៥៥ / ២១០ ១២៣

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១០ ០៩៩

អ៊ីមែល : mbb@maybank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.maybank2u.com

ធនាគារ ​ហ្វីលីព ភីអីលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៧ ដេអឺអេហ្វ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៦២ ៧៧៧

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៨៦២ ៧២៧

អ៊ីមែល : info@phillipbank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.phillipbank.com.kh

ធនាគារចិន លីមីតធីត ​សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : វិមានកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី១-ជាន់ទី២​ អគារលេខ ៣១៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​កែងផ្លូវ​អង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ៨៨៦

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ៨៨០ / ៩៨៨ ៨៨៥

អ៊ីមែល : service.kh@bankofchina.com

គេហទំព័រ : http://www.boc.cn/kh

ធនាគារ​ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារ​លេខ ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៤៣០ ៥៥៥

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៨ ៦៦៦ / ៤៣០ ៥៥៥

អ៊ីមែល : acledabank@acledabank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.acledabank.com.kh

ធនាគារ​ កម្ពុជា​ពាណិជ្ជ ចំកាត់

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៦ ​មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី ២ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៤២៦ ១៤៥

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៤២៦ ១១៦

អ៊ីមែល : ccbpp@online.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ccb.com.kh

ធនាគារ​ កម្ពុជា​សាធារណៈ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៣ ​រុក្ខវិថីក្រមួនស (ផ្លូវលេខ ១១៤) ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី ២ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៤ ១១១ / ២២២ ៨៨០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២២ ៨៨៧

អ៊ីមែល : campuhoc@campubank.com.kh / hoe@campubank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.campubank.com.kh

ធនាគារ​ ក្រុងថៃ​ ចំកាត់​ មហាជន ​សាខា​ភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១៤៩ ​ផ្លូវលេខ ២១៥ ​សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ ១ ​ខណ្ឌទួលគោក ​រាជធានីភ្នំពេញ​ ​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨២ ៩៥៩

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៣ ៧១៩

អ៊ីមែល : br.phnompenh@ktb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ktb.co.th

ធនាគារ​ ពាណិជ្ជ​កម្ម​ក្រៅ​ប្រទេស​ នៃ​កម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ៣៣ សេ-ដេ មហាវិថីឆេកូស្លូវាគី ​សង្កាត់វាលវង់ ​ខណ្ឌ ៧ មករា ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៦២ ១១១

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៤២៦ ១០៨ / ៤២៦ ៤១០

អ៊ីមែល : info@ftbbank.com

គេហទំព័រ : http://www.ftbbank.com

ធនាគារ​ មេគង្គ​កម្ពុជា​ មហាជន​ទទួលខុសត្រូវ​មានកំរិត

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៤៤៥ ​មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​សង្កាត់បឹងព្រលិត ​ខណ្ឌ ៧ មករា ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៤៣០ ៩៨០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៤៣០ ៤៣១

អ៊ីមែល : info@mekongbank.com

ធនាគារ​ មេហ្គា​ អ៊ិនធើណសសិនណល ខូមើសល

អាសយដ្ឋាន : អាគារលេខ ១៣៩ ផ្លូវលេខ ២៧៤ កែង​ផ្លូវលេខ ៤១ សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ១០១ / ២១៨ ៥៤០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ១០៦

គេហទំព័រ : http://www.megabank.com.tw

ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦៦ ​មហាវិថីមុនីវង្ស ​សង្កាត់វត្តភ្នំ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៣ ៩៩៩

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៣ ៩៩៨

អ៊ីមែល : service@vattanacbank.com

គេហទំព័រ : http://www.vattanacbank.com

ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ​អាស៊ី ចំកាត់

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ១៤៨ ​មហាវិថីព្រះសីហនុ ​សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ​ខណ្ឌចំការមន ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៥ ៣៣៣

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១៦ ៣៣៣

អ៊ីមែល : info@ababank.com

គេហទំព័រ : http://www.ababank.com

ធនាគារ​ សាយហ្គន ធឿងទីន ខេមបូឌា

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៣ ៤២២

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២៣ ៤៣៣

អ៊ីមែល : info@sacombank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.sacombank.com.kh

ធនាគារ​ អាយស៊ី​បីស៊ី លីមីធីត សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ​១៥​ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារថ្មី ១ ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៥ ២៩១ / ៩៥៥ ៨៨០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៥ ២៦៨

អ៊ីមែល : icbckh@kh.icbc.com.cn

គេហទំព័រ : http://www.icbc.com.kh

ធនាគារ​ អេ អ៊ិន ​ហ្សេត ​រ៉ូយ៉ាល់​ កម្ពុជា​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២០ អេហ្វអឺ-អឺសេរ៉ូ ​រុក្ខវិថីក្រមួនស ​កែងផ្លូវលេខ ៦៧​ សង្កាត់ផ្សារថ្មី ១ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ០០០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២១ ៣០៩

អ៊ីមែល : ccc@anzroyal.com

គេហទំព័រ : http://www.anzroyal.com

ធនាគារ​ ​សហពាណិជ្ជ (ក.អ)

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦១ ​ផ្លូវលេខ ១៣០ ​សង្កាត់ផ្សារចាស់ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៤២៧ ៩៩៥ / ២១២ ៣៥៧

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៤២៧ ៩៩៧

អ៊ីមែល : info@ucb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ucb.com.kh

ធនាគារ​កម្ពុជា​អាស៊ី​ ចំកាត់​

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៧៥ សេ-០៣៦ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧ មករា ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨០ ០០០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៨០ ០០៨

អ៊ីមែល : cab@cab.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.cab.com.kh

ធនាគារ​កសិកម្ម​ និងអភិវឌ្ឍជនបទវៀតណាម សាខាកម្ពុជា​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣៦៤​ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង ១​ ខណ្ឌចំការមន ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៣ ៧៥០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២៣ ៧៧០

អ៊ីមែល : phongvbard@yahoo.com

គេហទំព័រ : http://www.agribank.com.kh

សាជីវកម្មធនាគារកាថេយូណៃធីតចំកាត់

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦៨ ​វិថីសម្តេចប៉ាន (ផ្លូវលេខ ២១៤) ​សង្កាត់បឹងរាំង ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១១ ២១១

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១២ ១២១

អ៊ីមែល : info@cathaybk.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.cathaybk.com.kh