ទំព័រដើម      ត្រួតពិនិត្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ដុ      ធនាគារពាណិជ្ជ

ធនាគារពាណិជ្ជ

ធនាគារ​ អេស៊ីលីដា​ ភីអិលស៊ី​

អាសយដ្ឋាន : អគារ ៦១ ​មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​សង្កាត់ស្រះចក ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​ ​

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 998 777 / 430 999

ទូរសារ : (855-23) 998 666 / 430 555

អ៊ីមែល : acledabank@acledabank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.acledabank.com.kh

ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ​អាស៊ី ចំកាត់

អាសយដ្ឋាន : ​អគារ១៤៨ ​មហាវិថីព្រះសីហនុ ​សង្កាត់បឹងកេងកង១ ​ខណ្ឌចំការមន ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 225 333

ទូរសារ : (855-23) 216 333

អ៊ីមែល : info@ababank.com

គេហទំព័រ :

ធនាគារ​ អេ អ៊ិន ​ហ្សេត ​រ៉ូយ៉ាល់​ កម្ពុជា​

អាសយដ្ឋាន : ​អគារ២០អេហ្វអឺ-អឺ០ ​រុក្ខវិថីក្រមួនស ​កែងផ្លូវលេខ ៦៧​ សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-92) 726 900

ទូរសារ : (855-23) 221 309

អ៊ីមែល : ccc@anzroyal.com

គេហទំព័រ :

ធនាគារ វិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : ​អាគារ២៣ វិថីក្រមួនស កែងផ្លូវ៦៧ សង្កាត់ផ្សារថ្មី២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 223 988

ទូរសារ :

អ៊ីមែល : info@pibank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.pisbank.com

ធនាគារចិន លីមីតធីត ​សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : វិមានកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី១-ជាន់ទី២​ អគារលេខ ៣១៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​កែងផ្លូវ​អង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 988 886

ទូរសារ : (855-23) 988 880 / 988 885

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ :

ធនាគារ ឥណ្ឌា សាខាភ្នំពេញ​

អាសយដ្ឋាន : លេខ១០​ លេខ២៥៤ (អេហ្វ៤-អ០១)មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស​ ​សង្កាត់បឹងរាំង​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 219 364

ទូរសារ : (855-23) 219 354

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ :

ធនាគារ ប៊ូយ៉ុង ខ្មែរ

អាសយដ្ឋាន : អគារ៨៦-៨៨​មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ចតុមុខ ​ខណ្ឌដូនពេញ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 222 900

ទូរសារ : (855-23) 214 736

អ៊ីមែល : info@bkb.com.kh

គេហទំព័រ :

ធនាគារ​កម្ពុជា​អាស៊ី​ ចំកាត់​

អាសយដ្ឋាន : ​អគារ៤៣៩ ​មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​សង្កាត់បឹងព្រលិត ​ខណ្ឌ៧មករា ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 220 000, 722 105

ទូរសារ : (855-23) 426 628

អ៊ីមែល : cab@cab.com.kh

គេហទំព័រ :

ធនាគារ​ មេគង្គ​កម្ពុជា​ មហាជន​ទទួលខុសត្រូវ​មានកំរិត

អាសយដ្ឋាន : ​អគារ០៦ ​មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​សង្កាត់ស្រះចក ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 430 980

ទូរសារ : (855-23) 430 431

អ៊ីមែល : info@mekongbank.com

គេហទំព័រ :

ធនាគារ​ កម្ពុជា​ពាណិជ្ជ ចំកាត់

អាសយដ្ឋាន : ​អគារ២៦ ​មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី២ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 426 145 / 426 638

ទូរសារ : (855-23) 426 116

អ៊ីមែល : ccbpp@online.com.kh

គេហទំព័រ :

ធនាគារ​ កម្ពុជា​សាធារណៈ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារ២៣ ​ផ្លូវ១១៤ ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី២ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​ ​

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 214 111 / 222 880

ទូរសារ : (855-23) 222 887

អ៊ីមែល : campuhoc@campubank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.campubank.com.kh

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា​ ​ក.អ​

អាសយដ្ឋាន : អគារ២៦៥-២៦៧-២៦៩ ​វិថីព្រះអង្គឌួង​(ផ្លូវ​១១០) ​សង្កាត់វត្តភ្នំ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​​

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 868 222

ទូរសារ : (855-23) 222 830

អ៊ីមែល : canadia@canadiabank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.canadiabank.com

សាជីវកម្មធនាគារកាថេយូណៃធីតចំកាត់

អាសយដ្ឋាន : ​អគារ៦៨ ​វិថីសម្តេចប៉ាន (២១៤) ​សង្កាត់បឹងរាំង ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 211 211

ទូរសារ : (855-23) 212 121

អ៊ីមែល : info@cathaybk.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.cathaybk.com.kh

ធនាគារ ស៊ីអាយអឹមប៊ី ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២០អាបេ មហាវិថីព្រះនរោត្តម​ កែងផ្លូវ​លេខ១១៨ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 988 088

ទូរសារ : (855-23) 988 099

អ៊ីមែល : info@cimb.com.kh

គេហទំព័រ : www.cimbbank.com.kh

ធនាគារ ​ពាណិជ្ជ​ទីមួយ ​សាខា​ភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារ៦៦ ​មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ជ័យជំនះ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​ ​

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 210 026 / 210 028

ទូរសារ : (855-23) 210 029

អ៊ីមែល : fcbpp@online.com.tw

គេហទំព័រ :

ធនាគារ​ ពាណិជ្ជ​កម្ម​ក្រៅ​ប្រទេស​ នៃ​កម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : ​អគារ០៣ ផ្លូវលេខ​ ១១៤ កែងផ្លូវ ៥៣ ​សង្កាតផ្សារថ្មី១ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 724 466 / 723 854 / 722 466

ទូរសារ : (855-23) 426 108 / 426 410

អ៊ីមែល : ftb@camnet.com.kh

គេហទំព័រ :

ធនាគារ ហុង លីអុង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២៨ រុក្ខវិថីសម្តេចប៉ាន (ផ្លូវលេខ ២១៤) កែងវិថីប៉ាស្ទ័រ (ផ្លូវលេខ ៥១) សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855 23) 999 711

ទូរសារ : (855 23) 998 494

អ៊ីមែល : Contact@hlbkh.hongleong.com

គេហទំព័រ :

ធនាគារ ហ្វង ឌីប៊ីអេស ពាណិជ្ជ

អាសយដ្ឋាន : អគារ៦១-៦៤ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 218 866

ទូរសារ : (855-23) 220 108

អ៊ីមែល : info@hwangdbs.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.hwangdbs.com.kh

ធនាគារ​ អាយស៊ី​បីស៊ី លីមីធីត សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ​១៥​ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 965 291

ទូរសារ :

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ :

ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ​អគារ៥៥ ផ្លូវ២១៤​ ​សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 999 302

ទូរសារ : (855-23) 999 304

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ :

ធនាគារ​ ក្រុងថៃ​ ចំកាត់​ មហាជន ​សាខា​ភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារ១៤៩ ​ផ្លូវ២១៥ ​សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ​ខណ្ឌទួលគោក ​រាជធានីភ្នំពេញ​ ​

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 366 005 / 882 959

ទូរសារ : (855-23) 428 737

អ៊ីមែល : ktbpmp@online.com.kh

គេហទំព័រ :

ម៉ារ៉ូហាន់​ ធនាគារជប៉ុន​

អាសយដ្ឋាន : ​អគារ៨៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ​ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 999 010

ទូរសារ : (855-23) 999 011

អ៊ីមែល : info@maruhanjapanbank.com

គេហទំព័រ : http://www.maruhanjapanbank.com

ធនាគារ ​មេយប៊ែង ​សាខា​ភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារ០៤បេ ​វិថីក្រមួនស ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​ ​

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 210 255, 210 123

ទូរសារ : (855-23) 210 099

អ៊ីមែល : mbb@maybank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.maybank2u.com

ធនាគារ ​អ៊ឹមបីភីអិលស៊ី សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អាគារភ្នំពេញថារវើ លេខ៤៤៥ ជាន់ទី១-​២​ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ៧មករា ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-16) 880 295

ទូរសារ :

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ :

មេហ្គា អិនធឺណេសិនណល​ខមមើសល ខូអិលធីឌី សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អាគារលេខ​ ១៣៩ ផ្លូវ ២៧៤ កែង​ ៤១ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 988 102

ទូរសារ :

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ :

ធនាគារ​ អូអេសខេ ឥណ្ឌូឆាយណា

អាសយដ្ឋាន : អគារ ២៦៣ វិថីព្រះអង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 992 833

ទូរសារ : (855-23) 991 822

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ : http://www.osk.com.kh

ធនាគារ ភ្នំពេញ​ ពាណិជ្ជ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៧៦៧-៧៦៩ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងត្របែក​ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 999 500

ទូរសារ : (855-23) 999 508

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ : http://www.ppcb.com.kh

ធនាគារ​ សាយហ្គន ធឿងទីន ខេមបូឌា

អាសយដ្ឋាន : អគារ៦០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 223 422

ទូរសារ : (855-23) 223 433

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ :

ធនាគារ អេស ហេជ ប៊ី ភីអិលស៊ី​ សាខាភ្នំពេញ​​​​ កម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : # ៧០៧ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស​ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន​​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-97) 6866 886

ទូរសារ :

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ :

ធនាគារ ស៊ិនហានខ្មែរ​

អាសយដ្ឋាន : ​អគារ២៧៧ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ទន្លេបាសាក់​ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 727 380

ទូរសារ : (855-23) 727 383

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ :

ធនាគារ តៃវ៉ាន់ ខូអបភើរេធីវ សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ១១១A មហាវិថី សហព័ន្ធរុស្ស៉ី (កាច់ជ្រុងផ្លូវ ណតប្រ៊ីជ) សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌ សែនសុខ រាជធានី ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ : + 855 23 430 800

ទូរសារ : + 855 23 883 991/23 883 992

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ : http://www.tcb-bank.com.tw

ធនាគារ​ ​សហពាណិជ្ជ (ក.អ)

អាសយដ្ឋាន : ​អគារ៦១ ​ផ្លូវ១៣០ ​សង្កាត់ផ្សារចាស់ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 427 995 / 212 357

ទូរសារ : (855-23) 427 997

អ៊ីមែល : info@ucb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ucb.com.kh

ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ

អាសយដ្ឋាន : អគារ៨៩ ​មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់បឹងរាំង ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 212 727

ទូរសារ : (855-23) 216 687

អ៊ីមែល : service@vattanacbank.com

គេហទំព័រ : http://www.vattanacbank.com

ធនាគារ​កសិកម្ម​ និងអភិវឌ្ឍជនបទវៀតណាម សាខាកម្ពុជា​

អាសយដ្ឋាន : អគារ៣៦៤​ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង១​ ខណ្ឌចំការមន ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 223 750

ទូរសារ : (855-23) 223 770

អ៊ីមែល : phongvbard@yahoo.com

គេហទំព័រ :