ទំព័រដើម      ត្រួតពិនិត្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ដុ      ធនាគារពាណិជ្ជ

ធនាគារពាណិជ្ជ

ធនាគារ​ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារ​លេខ ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 998 777 / 430 999

ទូរសារ : Fax: (855-23) 998 666 / 430 555

អ៊ីមែល : acledabank@acledabank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.acledabank.com.kh

ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ​អាស៊ី ចំកាត់

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ១៤៨ ​មហាវិថីព្រះសីហនុ ​សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ​ខណ្ឌចំការមន ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 225 333

ទូរសារ : (855-23) 216 333

អ៊ីមែល : info@ababank.com

គេហទំព័រ : http://www.ababank.com.kh

ធនាគារ​កសិកម្ម​ និងអភិវឌ្ឍជនបទវៀតណាម សាខាកម្ពុជា​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣៦៤​ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង ១​ ខណ្ឌចំការមន ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 223 750

ទូរសារ : (855-23) 223 770

អ៊ីមែល : cambodiabranch@agribank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.agribank.com.kh

ធនាគារ​ អេ អ៊ិន ​ហ្សេត ​រ៉ូយ៉ាល់​ កម្ពុជា​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២០ អេហ្វអឺ-អឺសេរ៉ូ ​រុក្ខវិថីក្រមួនស ​កែងផ្លូវលេខ ៦៧​ សង្កាត់ផ្សារថ្មី ១ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 999 000

ទូរសារ : (855-23) 221 309

អ៊ីមែល : ccc@anzroyal.com

គេហទំព័រ : http://www.anzroyal.com

ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត សាខាកម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : អគារ ៣៤៤ (ជាន់ទី១ & ២) មហាវិថី ម៉ៅសេទុង សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌ ចំការមន ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855)23 224 404-9

ទូរសារ : (855)23 224 429

អ៊ីមែល : BBLCambodia@bangkokbank.com

គេហទំព័រ : http://www.bangkokbank.com

ធនាគារ វិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : ​អាគារលេខ ៣៧០ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 210 044

ទូរសារ : (855 23) 220 511

អ៊ីមែល : info@bidc.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.bidc.com.kh

ធនាគារចិន លីមីតធីត ​សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : វិមានកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី១-ជាន់ទី២​ អគារលេខ ៣១៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​កែងផ្លូវ​អង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 988 886

ទូរសារ : (855-23) 988 880 / 988 885

អ៊ីមែល : service.kh@bankofchina.com

គេហទំព័រ : http://www.boc.cn/kh

ធនាគារ ឥណ្ឌា សាខាភ្នំពេញ​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១០ សេ​ ផ្លូវលេខ ២៥៤ (អេហ្វ ៤-អអូ ១)មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស​ ​សង្កាត់បឹងរាំង​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 219 108

ទូរសារ : (855-23) 219 354

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ : http://www.bankofindia.com

ធនាគារ ប៊ូយ៉ុង ខ្មែរ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៨៦-៨៨ ផ្លូវលេខ ៤១ ​មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ចតុមុខ ​ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 888 951-5

ទូរសារ : (855-23) 888 956

អ៊ីមែល : info@bkb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.bkb.com.kh

ធនាគារ​កម្ពុជា​អាស៊ី​ ចំកាត់​

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ៤៣៩ ​មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​សង្កាត់បឹងព្រលិត ​ខណ្ឌ ៧ មករា ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 220 000 / 722 105

ទូរសារ : (855-23) 426 628

អ៊ីមែល : cab@cab.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.cab.com.kh

ធនាគារ​ មេគង្គ​កម្ពុជា​ មហាជន​ទទួលខុសត្រូវ​មានកំរិត

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៤៤៥ ​មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​សង្កាត់បឹងព្រលិត ​ខណ្ឌ ៧ មករា ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 430 980

ទូរសារ : (855-23) 430 431

អ៊ីមែល : mailbox@mekongbank.com

គេហទំព័រ :

ធនាគារ​ កម្ពុជា​ពាណិជ្ជ ចំកាត់

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៦ ​មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី ២ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 214 563

ទូរសារ : (855-23) 426 116

អ៊ីមែល : ccbpp@online.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ccb.com.kh

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៦៥-២៦៩ វីថីព្រះអង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 220 772 / 220 773 / 220 774

ទូរសារ : (855-23) 220 767

អ៊ីមែល : info@cambodiapostbank.com

គេហទំព័រ : http://www.cambodiapostbank.com

ធនាគារ​ កម្ពុជា​សាធារណៈ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៣ ​រុក្ខវិថីក្រមួនស (ផ្លូវលេខ ១១៤) ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី ២ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​​

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 214 111 / 222 880

ទូរសារ : (855-23) 222 887

អ៊ីមែល : campuhoc@campubank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.campubank.com.kh

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា​ ​ក.អ​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣១៥ ​វិថីព្រះអង្គឌួង​ ​សង្កាត់វត្តភ្នំ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​​

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 868 222

ទូរសារ : (855-23) 222 830

អ៊ីមែល : canadia@canadiabank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.canadiabank.com

សាជីវកម្មធនាគារកាថេយូណៃធីតចំកាត់

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦៨ ​វិថីសម្តេចប៉ាន (ផ្លូវលេខ ២១៤) ​សង្កាត់បឹងរាំង ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 211 211

ទូរសារ : (855-23) 212 121

អ៊ីមែល : info@cathaybk.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.cathaybk.com.kh

ធនាគារ ស៊ីអាយអឹមប៊ី ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២០ អាបេ មហាវិថីព្រះនរោត្តម​ កែងផ្លូវ​លេខ ១១៨ សង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 988 088

ទូរសារ : (855-23) 988 099

អ៊ីមែល : info@cimb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.cimbbank.com.kh

ធនាគារ ​ពាណិជ្ជ​ទីមួយ ​សាខា​ភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦៦ ​មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ជ័យជំនះ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 210 026 / 210 028

ទូរសារ : (855-23) 210 029

អ៊ីមែល : fcbpp@online.com.tw

គេហទំព័រ : http://www.firstbank.com.tw

ធនាគារ​ ពាណិជ្ជ​កម្ម​ក្រៅ​ប្រទេស​ នៃ​កម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ០៣ ផ្លូវលេខ​ ១១៤ កែងផ្លូវលេខ ៥៣ ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី ១ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 724 466 / 723 854 / 722 466

ទូរសារ : (855-23) 426 108 / 426 410

អ៊ីមែល : ftb@camnet.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ftbbank.com

ធនាគារ ហុង លីអុង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២៨ រុក្ខវិថីសម្តេចប៉ាន (ផ្លូវលេខ ២១៤) កែងវិថីប៉ាស្ទ័រ (ផ្លូវលេខ ៥១) សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855 23) 999 711

ទូរសារ : (855 23) 998 494

អ៊ីមែល : Contact@hlbkh.hongleong.com

គេហទំព័រ : http://www.hlb.com.my

ធនាគារ ហ្វង ឌីប៊ីអេស ពាណិជ្ជ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦១-៦៤ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 218 866

ទូរសារ : (855-23) 220 108

អ៊ីមែល : info@hwangdbs.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.hwangdbs.com.kh

ធនាគារ​ អាយស៊ី​បីស៊ី លីមីធីត សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ​១៥​ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារថ្មី ១ ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 965 291

ទូរសារ : (855-23) 965 268

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ : http://www.icbc.com.kh

ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៥៥ ផ្លូវលេខ ២១៤​ ​សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 999 300

ទូរសារ : (855-23) 999 304

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ :

ធនាគារ​ ក្រុងថៃ​ ចំកាត់​ មហាជន ​សាខា​ភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១៤៩ ​ផ្លូវលេខ ២១៥ ​សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ ១ ​ខណ្ឌទួលគោក ​រាជធានីភ្នំពេញ​ ​

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 366 005 / 882 959

ទូរសារ : (855-23) 428 737

អ៊ីមែល : ktbpmp@online.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ktb.co.th

ម៉ារ៉ូហាន់​ ធនាគារជប៉ុន​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៨៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី ៣ ​ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 999 010

ទូរសារ : (855-23) 999 011

អ៊ីមែល : info@maruhanjapanbank.com

គេហទំព័រ : http://www.maruhanjapanbank.com

ធនាគារ ​មេយប៊ែង ​សាខា​ភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ០៤ បេ ​វិថីក្រមួនស ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី ១ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 210 255 / 210 123

ទូរសារ : (855-23) 210 099

អ៊ីមែល : mbb@maybank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.maybank2u.com

ធនាគារ អ៊ឹមបី ភីអិលស៊ី សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អាគារភ្នំពេញថារវើ លេខ ៤៤៥ ជាន់ទី ១-២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 964 666

ទូរសារ : (855-23) 964 567

អ៊ីមែល : info@mbbank.com.vn

គេហទំព័រ : http://www.mbbank.com.vn

ធនាគារ​ មេហ្គា​ អ៊ិនធើណសសិនណល ខូមើសល

អាសយដ្ឋាន : អាគារលេខ ១៣៩ ផ្លូវលេខ ២៧៤ កែង​ផ្លូវលេខ ៤១ សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 988 101/ 988 102

ទូរសារ : (855-23) 217 972

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ : http://www.megabank.com.tw

ធនាគារ ភ្នំពេញ​ ពាណិជ្ជ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៧៦៧-៧៦៩ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងត្របែក​ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 999 500

ទូរសារ : (855-23) 999 540

អ៊ីមែល : service@ppcb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ppcb.com.kh

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្ឌូឆៃណា

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៦៣ វិថីព្រះអង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 992 833

ទូរសារ : (855-23) 991 822

អ៊ីមែល : kh.customerservice@rhbgroup.com

គេហទំព័រ :

ធនាគារ​ សាយហ្គន ធឿងទីន ខេមបូឌា

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 223 422

ទូរសារ : (855-23) 223 433

អ៊ីមែល : info@sacombank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.sacombank.com.kh

ធនាគារ អេស ហេជ ប៊ី ភីអិលស៊ី​ សាខាភ្នំពេញ​​​​ កម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៧០៧ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស​ សង្កាត់បឹងកេងកង ៣ ខណ្ឌចំការមន​​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 221 900

ទូរសារ : (855-23) 224 151

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ :

ធនាគារ ស៊ិនហានខ្មែរ​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៧៧ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ទន្លេបាសាក់​ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 727 380

ទូរសារ : (855-23) 727 383

អ៊ីមែល :

គេហទំព័រ :

ធនាគារ តៃវ៉ាន់ ខូអបភើរេធីវ សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១១១ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៉ី (កាច់ជ្រុងផ្លូវណតប្រ៊ីជ) សង្កាត់ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : + 855 23 430 800

ទូរសារ : + 855 23 883 991 / 23 883 992

អ៊ីមែល : admin@tcb-bank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.tcb-bank.com.tw

ធនាគារ​ ​សហពាណិជ្ជ (ក.អ)

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦១ ​ផ្លូវលេខ ១៣០ ​សង្កាត់ផ្សារចាស់ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 427 995 / 212 357

ទូរសារ : (855-23) 427 997

អ៊ីមែល : info@ucb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ucb.com.kh

ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៨៩ ​មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់បឹងរាំង ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (855-23) 212 727

ទូរសារ : (855-23) 216 687

អ៊ីមែល : service@vattanacbank.com

គេហទំព័រ : http://www.vattanacbank.com