គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ
ព័ត៌មានថ្មីៗ
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​កែប្រែ​ពេលវេលា​នៃ​ការ​ជាវ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ (NCD)​ តាម​ផ្លែ​ត​ហ្វ​ម​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (NBCP)​

២២ មិថុនា ២០១៨

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ ការ​បដិសេធ​ផ្ដល់​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ការ​ចុះបញ្ជី​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចំពោះ​ អង្គការ​-​សមាគម​ចំនួន​ ១២​ និង​ការ​ដកហូត​វិញ្ញាបនបត្រ​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចំនួន​ ១១​

២០ មិថុនា ២០១៨

កាលវិភាគ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៨​

២០ មិថុនា ២០១៨

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​រវាង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ គណៈកម្មការ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​ និង​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ​

១៩ មិថុនា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើ​កទី​២១

១៩ មិថុនា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២១

១៩ មិថុនា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ទំហំទឹកប្រាក់ដាក់ឲ្យដេញថ្លៃ ប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី២១

១២ មិថុនា ២០១៨

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើអីុម៉ែល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ២២ មិថុនា ២០១៨
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤,០៦៣ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ៣,០០៣ ៣,០៣៣
យ៉ន់ចិន ៦២៦ ៦៣២
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៧២០ ៤,៧៦៧
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
យុទ្ទនាការ តោះ! និយាយពីលុយ

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការនេះ។
វេទិកាស្តីពី វិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា