គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ
ព័ត៌មានថ្មីៗ
វឌ្ឍនភាពវិស័យធនាគារ គិតត្រឹមចុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១

១៥ កញ្ញា ២០២១

សេចក្ដីណែនាំលើការអនុវត្តឧបករណ័ផ្ដល់សន្ទនីភាពរយៈពេលខ្លី

១៥ កញ្ញា ២០២១

លោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា ទេសាភិបាលរង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាពីស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយក្រុមបេសកកម្មពិគ្រោះយោបល់មាត្រា IV របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

១៤ កញ្ញា ២០២១

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានជួបស្វាគមន៍ក្រុមបេសកកម្មពិគ្រោះយោបល់មាត្រា IV របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

១៤ កញ្ញា ២០២១

កាលវិភាគដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្ដល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១

១៤ កញ្ញា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៩០

១៤ កញ្ញា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដាក់ឱ្យដំណើរការឧបករណ៍ផ្តល់សន្ទនីយភាពរយៈពេលខ្លី (Marginal Lending Facility--MLF)

១៣ កញ្ញា ២០២១

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើអីុម៉ែល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ២០ កញ្ញា ២០២១
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤.០៧៩ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ២.៩៦៣ ២.៩៩២
យ៉ន់ចិន ៦៣១ ៦៣៧
អ៊ឺរ៉ូ ៤.៧៨៤ ៤.៨៣២
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
បាគង ប្រព័ន្ធទូទាត់ក្នុងយុគសម័យថ្មី
សារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច​ និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន
សារមន្ទីរ ស.ស.រ ជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសាររូបិយវត្ថុជាតិ ដែលចងក្រង និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិ សេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុនៃប្រទេសកម្ពុជា តាមដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្រ្តជាង២០០០ឆ្នាំ។ សូមចុចទីនេះ ដើម្បីទទួលបានពត៌មានលម្អិត។

យុទ្ទនាការ តោះ! និយាយពីលុយ

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការនេះ។
វេទិកាស្តីពី វិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា