គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ
ព័ត៌មានថ្មីៗ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣០៩ ឆ្នាំទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

០៥ ធ្នូ ២០១៩

សេច​ក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង​ ស្តី​ពី ការ​ជ្រើស​រើស​បុ​គ្គ​លិក​

០៤ ធ្នូ ២០១៩

សិក្ខាសាលា​ចែករំលែក​បទ​ពិសោធន៍​ស្តី​ពី​ យុទ្ធសាស្ត្រ​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​

០៣ ធ្នូ ២០១៩

សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​រូបិយវត្ថុ​ លើក​ទី៤៩​

២៩ វិចិ្ឆកា ២០១៩

លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​នៃ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អញ្ជើញ​ចូលរួម​កម្មវិធី​ភាព​ជា​អ្នកដឹកនាំ​ជា​ស្ត្រី​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ភាព​ជា​អ្នកដឹកនាំ​និង​អភិបាលកិច្ច​ Iclif​ នៅ​ប្រទេស​ថៃ​

២៧ វិចិ្ឆកា ២០១៩

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អញ្ជើញ​ចូលរួម​ជា​គណៈអធិបតី​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ក្នុង​កម្មវិធី​ស្តី​ពី​ ស្ត្រី​និង​ហិរញ្ញ​វត្ថ​

២៧ វិចិ្ឆកា ២០១៩

លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អ​ញ្ជេ​ី​ញ​ចូលរួម​ជា​វាគ្មិន​កិត្តិយស​ និង​បាន​ធ្វេ​ី​បទ​បង្ហាញ​ ក្នុង​សន្និសីទ​ធនាគារ​អាស៊ាន​លេ​ី​ក​ទី​២២​ និង​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​សមាគម​ធនាគារ​អាស៊ាន​លេ​ី​ក​ទី​៤៩​

២៥ វិចិ្ឆកា ២០១៩

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើអីុម៉ែល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ០៦ ធ្នូ ២០១៩
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤,០៦៩ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ២,៧៨០ ២,៨០៨
យ៉ន់ចិន ៥៧៨ ៥៨៣
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៥១៨ ៤,៥៦៣
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
សារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច​ និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន
សារមន្ទីរ ស.ស.រ ជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសាររូបិយវត្ថុជាតិ ដែលចងក្រង និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិ សេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុនៃប្រទេសកម្ពុជា តាមដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្រ្តជាង២០០០ឆ្នាំ។ សូមចុចទីនេះ ដើម្បីទទួលបានពត៌មានលម្អិត។

យុទ្ទនាការ តោះ! និយាយពីលុយ

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការនេះ។
វេទិកាស្តីពី វិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា