មេដាយ​មាស​


មេដាយ​មាស​បោះផ្សាយ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៦ ​ដើម្បី​រំលឹកពិធីចំរើន​ព្រះជន្ម​គម្រប់ ​៧២​ព្រះ​វស្សា​នៃព្រះ​ករុណា​ព្រះបាទ​នរោត្តម សីហនុវរ្ម័ន ។ ​


-​ខាងមុខៈ ​ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍​ព្រះ​ករុណា​ព្រះបាទ​នរោត្ត​ សីហនុវរ្ម័ន​


-​ ខាងក្រោយៈ ​ព្រះសង្ហា​


បរិច្ឆិន្នភាព:


សមាសធាតុ ៖ មាសសុទ្ធ
ទម្ងន់ ៖ ៦.៩១ក្រាម
វិជ្ឈមាត្រ ៖ ២២.៥​ម.ម
ចំនួនបោះពុម្ព ៖ ៣០០០កាស
បោះផ្សាយ ៖ ឆ្នាំ១៩៩៦តំលៃៈ​ ១.២០០.០០០រៀល