អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ០២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៧០ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៤៧៩ ២៥០៤ ២៤៩១.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ២៨៧៦ ២៩០៥ ២៨៩០.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤២១៣ ៤២៥៥ ៤២៣៤.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៧១ ៥៧៧ ៥៧៤.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៧៣ ៥៧៩ ៥៧៦.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៤៥៨ ៤៥០២ ៤៤៨០.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥០៣៩ ៥០៨៩ ៥០៦៤.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៥ ៥៣០ ៥២៧.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៤៨ ២៥០ ២៤៩.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៣៣៦ ៥៣៩០ ៥៣៦៣.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៧៩៥ ៣៨៣៣ ៣៨១៤.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៣១ ៣៣៤ ៣៣២.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៥៧ ៤៦២ ៤៥៩.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៩៤ ២៩៧ ២៩៥.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៣៤ ៩៤៣ ៩៣៨.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៤១៦ ២៤៤០ ២៤២៨.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៨០០០ ៨០៨០ ៨០៤០.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៥៥៩ ៥៦១៥ ៥៥៨៧.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤០៧ ៤១១ ៤០៩.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៨៣៧ ២៨៦៥ ២៨៥១.០០
បាតថៃ THB/KHR ១២៣ ១២៤ ១២៣.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៤ ១៣៦ ១៣៥.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧២ ១៧៤ ១៧៣.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ