អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ១៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៤៨ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ៣០៨៣ ៣១១៤ ៣០៩៨.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣២២០ ៣២៥៣ ៣២៣៦.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៣៨៥ ៤៤២៩ ៤៤០៧.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៦១៨ ៦២៤ ៦២១.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៦១៨ ៦២៤ ៦២១.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៨១៩ ៤៨៦៧ ៤៨៤៣.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥៥៦៣ ៥៦១៩ ៥៥៩១.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២១ ៥២៦ ៥២៣.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៧៧ ២៨០ ២៧៨.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៣៩៤ ៥៤៤៧ ៥៤២០.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៦៩៧ ៣៧៣៤ ៣៧១៥.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៦០ ៣៦៤ ៣៦២.០០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៣១ ៤៣៥ ៤៣៣.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៨៤ ២៨៧ ២៨៥.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៨០ ៩៩០ ៩៨៥.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៨៤៣ ២៨៧១ ២៨៥៧.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៨៣៣៧ ៨៤២១ ៨៣៧៩.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៧៧១ ៥៨២៨ ៥៧៩៩.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៧២ ៤៧៧ ៤៧៤.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០១៨ ៣០៤៩ ៣០៣៣.៥០
បាតថៃ THB/KHR ១២៩ ១៣០ ១២៩.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៤២ ១៤៤ ១៤៣.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៦ ១៧៧ ១៧៦.៥០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ