អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៩៥ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៩៨៦ ៣០១៦ ៣០០១.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣១៧៤ ៣២០៦ ៣១៩០.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤២៧២ ៤៣១៥ ៤២៩៣.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៩៩ ៦០៥ ៦០២.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៩៨ ៦០៤ ៦០១.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៨២៥ ៤៨៧៣ ៤៨៤៩.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥៤៣៥ ៥៤៨៩ ៥៤៦២.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២២ ៥២៧ ៥២៤.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៧៦ ២៧៩ ២៧៧.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៦៥៨ ៥៧១៥ ៥៦៨៦.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៦៤០ ៣៦៧៦ ៣៦៥៨.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៦៧ ៣៧០ ៣៦៨.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៨២ ៤៨៧ ៤៨៤.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៥៧ ២៥៩ ២៥៨.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៩១ ១០០១ ៩៩៦.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៧៣៩ ២៧៦៧ ២៧៥៣.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៥៨០ ៧៦៥៦ ៧៦១៨.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៧៥០ ៥៨០៧ ៥៧៧៨.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៦៧ ៤៧២ ៤៦៩.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០០២ ៣០៣២ ៣០១៧.០០
បាតថៃ THB/KHR ១២៧ ១២៨ ១២៧.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៣ ១៣៤ ១៣៣.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៨ ១៨០ ១៧៩.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ