អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ អត្រាផ្លូវការ : ៤១១៧ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៧៣៦ ២៧៦៣ ២៧៤៩.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៥៥ ៣០៨៦ ៣០៧០.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤២១៨ ៤២៦០ ៤២៣៩.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៨១ ៥៨៧ ៥៨៤.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៨២ ៥៨៨ ៥៨៥.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤០៥០ ៤០៩១ ៤០៧០.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៤៦៣៦ ៤៦៨២ ៤៦៥៩.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៥ ៥៣០ ៥២៧.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៧៤ ២៧៧ ២៧៥.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥០៩២ ៥១៤៣ ៥១១៧.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ២៨៩៣ ២៩២២ ២៩០៧.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ២៩២ ២៩៥ ២៩៣.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ២៥៧ ២៥៩ ២៥៨.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ១៩៦ ១៩៨ ១៩៧.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩០២ ៩១១ ៩០៦.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៤០៧ ២៤៣១ ២៤១៩.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧០៤០ ៧១១០ ៧០៧៥.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៣០៣ ៥៣៥៦ ៥៣២៩.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៣៧២ ៣៧៦ ៣៧៤.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩០៣ ២៩៣២ ២៩១៧.៥០
បាតថៃ THB/KHR ១១០ ១១១ ១១០.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣០ ១៣២ ១៣១.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៤ ១៧៦ ១៧៥.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ