អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៥៩ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៩៨៩ ៣០១៩ ៣០០៤.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៦២ ៣០៩២ ៣០៧៧.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤០៦៥ ៤១០៦ ៤០៨៥.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៩៩ ៦០៥ ៦០២.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៦០០ ៦០៦ ៦០៣.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៧៣១ ៤៧៧៨ ៤៧៥៤.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥២៨៦ ៥៣៣៩ ៥៣១២.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥១៧ ៥២២ ៥១៩.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨១ ២៨៤ ២៨២.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៨៧៩ ៥៩៣៨ ៥៩០៨.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៦១២ ៣៦៤៨ ៣៦៣០.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៥៨ ៣៦២ ៣៦០.០០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៩៥ ៥០០ ៤៩៧.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៨៧ ២៩០ ២៨៨.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៩៩ ១០០៩ ១០០៤.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៧៣៩ ២៧៦៦ ២៧៥២.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៥៧៨ ៧៦៥៤ ៧៦១៦.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៦៧២ ៥៧២៩ ៥៧០០.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៥៦ ៤៦១ ៤៥៨.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៦៥ ២៩៩៥ ២៩៨០.០០
បាតថៃ THB/KHR ១២១ ១២៣ ១២២.០០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣២ ១៣៤ ១៣៣.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៦ ១៧៨ ១៧៧.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ