អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ១៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៨៥ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៧៤៤ ២៧៧២ ២៧៥៨.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៨៤ ៣១១៥ ៣០៩៩.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤១៦២ ៤២០៣ ៤១៨២.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៨៥ ៥៩១ ៥៨៨.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៨៥ ៥៩១ ៥៨៨.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៤២៧ ៤៤៧១ ៤៤៤៩.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥៣៣១ ៥៣៨៤ ៥៣៥៧.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៦ ៥៣១ ៥២៨.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៩៩ ៣០២ ៣០០.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៧២៤ ៥៧៨១ ៥៧៥២.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៧២២ ៣៧៦០ ៣៧៤១.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៤៦ ៣៤៩ ៣៤៧.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៦០ ៤៦៤ ៤៦២.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៨៣ ២៨៦ ២៨៤.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៨៧ ៩៩៧ ៩៩២.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៦៣០ ២៦៥៦ ២៦៤៣.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៨០៩៦ ៨១៧៦ ៨១៣៦.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៥៨៦ ៥៦៤២ ៥៦១៤.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤២១ ៤២៥ ៤២៣.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៣៧ ២៩៦៦ ២៩៥១.៥០
បាតថៃ THB/KHR ១៣១ ១៣២ ១៣១.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៦ ១៣៧ ១៣៦.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៦ ១៧៨ ១៧៧.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ