អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៩៥ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៨៣១ ២៨៦០ ២៨៤៥.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០១២ ៣០៤២ ៣០២៧.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៣៣០ ៤៣៧៣ ៤៣៥១.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៨០ ៥៨៥ ៥៨២.៥០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៧៩ ៥៨៥ ៥៨២.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៦០៨ ៤៦៥៤ ៤៦៣១.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥១០៥ ៥១៥៦ ៥១៣០.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៨ ៥៣៤ ៥៣១.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨៨ ២៩១ ២៨៩.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៤១៧ ៥៤៧១ ៥៤៤៤.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៨១៤ ៣៨៥២ ៣៨៣៣.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៤១ ៣៤៤ ៣៤២.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៥៤ ៤៥៨ ៤៥៦.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ៣០២ ៣០៥ ៣០៣.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៥៦ ៩៦៦ ៩៦១.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៦៥៤ ២៦៨១ ២៦៦៧.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៨២២០ ៨៣០២ ៨២៦១.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៦៣៩ ៥៦៩៥ ៥៦៦៧.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៤០ ៤៤៤ ៤៤២.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៣៨ ២៩៦៨ ២៩៥៣.០០
បាតថៃ THB/KHR ១៣២ ១៣៣ ១៣២.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៩ ១៤០ ១៣៩.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៦ ១៧៨ ១៧៧.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ