អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៥១ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៧៩៥ ២៨២៣ ២៨០៩.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០០៧ ៣០៣៧ ៣០២២.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤០៣៨ ៤០៧៨ ៤០៥៨.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៨៥ ៥៩១ ៥៨៨.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៨៦ ៥៩២ ៥៨៩.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៥២៩ ៤៥៧៥ ៤៥៥២.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥១២៩ ៥១៨១ ៥១៥៥.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥១៦ ៥២១ ៥១៨.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨០ ២៨៣ ២៨១.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៧៨៦ ៥៨៤៤ ៥៨១៥.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៦៩៥ ៣៧៣២ ៣៧១៣.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៤១ ៣៤៤ ៣៤២.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៧៨ ៤៨៣ ៤៨០.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៦៧ ២៧០ ២៦៨.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៦៧ ៩៧៧ ៩៧២.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៦៤២ ២៦៦៨ ២៦៥៥.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៧១៨ ៧៧៩៥ ៧៧៥៦.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៥៧៦ ៥៦៣២ ៥៦០៤.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤២១ ៤២៦ ៤២៣.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៣៧ ២៩៦៧ ២៩៥២.០០
បាតថៃ THB/KHR ១២៧ ១២៩ ១២៨.០០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១២៨ ១៣០ ១២៩.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៣ ១៧៥ ១៧៤.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ