អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៦០ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ៣០៥៣ ៣០៨៤ ៣០៦៨.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣១៥៣ ៣១៨៤ ៣១៦៨.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤០៦៨ ៤១០៨ ៤០៨៨.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៦៣៨ ៦៤៤ ៦៤១.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៦៣៧ ៦៤៣ ៦៤០.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៧៧៦ ៤៨២៤ ៤៨០០.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥៤៦៨ ៥៥២៣ ៥៤៩៥.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥១៧ ៥២២ ៥១៩.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨៧ ២៩០ ២៨៨.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៩៧០ ៦០៣០ ៦០០០.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៦៦០ ៣៦៩៧ ៣៦៧៨.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៧៦ ៣៨០ ៣៧៨.០០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៥០០ ៥០៥ ៥០២.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ៣០៣ ៣០៦ ៣០៤.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ១០២២ ១០៣៣ ១០២៧.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៨០៦ ២៨៣៤ ២៨២០.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៧៥៧ ៧៨៣៥ ៧៧៩៦.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៧៦៩ ៥៨២៧ ៥៧៩៨.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៦៣ ៤៦៨ ៤៦៥.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០២៣ ៣០៥៣ ៣០៣៨.០០
បាតថៃ THB/KHR ១២៦ ១២៧ ១២៦.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៦ ១៣៧ ១៣៦.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៩ ១៨០ ១៧៩.៥០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ