អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៧៩ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៨៦៣ ២៨៩២ ២៨៧៧.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣១៣០ ៣១៦១ ៣១៤៥.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤១៤៤ ៤១៨៦ ៤១៦៥.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៩៣ ៥៩៩ ៥៩៦.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៩៣ ៥៩៩ ៥៩៦.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៥៩៧ ៤៦៤៣ ៤៦២០.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥១២៧ ៥១៧៨ ៥១៥២.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២១ ៥២៦ ៥២៣.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៩១ ២៩៤ ២៩២.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៩៣៩ ៥៩៩៩ ៥៩៦៩.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៧៨២ ៣៨២០ ៣៨០១.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៤៦ ៣៥០ ៣៤៨.០០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៦៩ ៤៧៤ ៤៧១.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៧០ ២៧៣ ២៧១.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៩២ ១០០២ ៩៩៧.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៧៣២ ២៧៥៩ ២៧៤៥.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៩៧៨ ៨០៥៧ ៨០១៧.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៦៤២ ៥៦៩៩ ៥៦៧០.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៣៦ ៤៤០ ៤៣៨.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០០៤ ៣០៣៤ ៣០១៩.០០
បាតថៃ THB/KHR ១៣២ ១៣៣ ១៣២.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣១ ១៣៣ ១៣២.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៦ ១៧៨ ១៧៧.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ