អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្រាផ្លូវការ : ៤០១២ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៨៥៨ ២៨៨៦ ២៨៧២.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០០៥ ៣០៣៥ ៣០២០.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤០២៣ ៤០៦៣ ៤០៤៣.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៨៩ ៥៩៥ ៥៩២.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៨៩ ៥៩៥ ៥៩២.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៥៥៩ ៤៦០៥ ៤៥៨២.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥១៩៨ ៥២៥០ ៥២២៤.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥១១ ៥១៦ ៥១៣.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨២ ២៨៥ ២៨៣.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៦១៦ ៥៦៧២ ៥៦៤៤.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៦៦៨ ៣៧០៥ ៣៦៨៦.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៥៥ ៣៥៩ ៣៥៧.០០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៨១ ៤៨៦ ៤៨៣.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៦៣ ២៦៦ ២៦៤.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៧១ ៩៨១ ៩៧៦.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៧១២ ២៧៣៩ ២៧២៥.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៥៨៩ ៧៦៦៥ ៧៦២៧.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៥៧៩ ៥៦៣៥ ៥៦០៧.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៤៥ ៤៤៩ ៤៤៧.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៥១ ២៩៨១ ២៩៦៦.០០
បាតថៃ THB/KHR ១២៦ ១២៨ ១២៧.០០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣០ ១៣១ ១៣០.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៣ ១៧៥ ១៧៤.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ