អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៨២ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៧៦៨ ២៧៩៦ ២៧៨២.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៧២ ៣១០៣ ៣០៨៧.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤១៥៥ ៤១៩៧ ៤១៧៦.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៧៧ ៥៨៣ ៥៨០.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៧៨ ៥៨៤ ៥៨១.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៥២៧ ៤៥៧២ ៤៥៤៩.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៤៩៥២ ៥០០១ ៤៩៧៦.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២០ ៥២៦ ៥២៣.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨៧ ២៩០ ២៨៨.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៧០៥ ៥៧៦២ ៥៧៣៣.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៨៣០ ៣៨៦៨ ៣៨៤៩.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៣៩ ៣៤២ ៣៤០.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៦៩ ៤៧៣ ៤៧១.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៦៩ ២៧១ ២៧០.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៧៧ ៩៨៧ ៩៨២.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៦១៤ ២៦៤០ ២៦២៧.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៨០៨ ៧៨៨៦ ៧៨៤៧.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៥៩៩ ៥៦៥៥ ៥៦២៧.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤២៤ ៤២៩ ៤២៦.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៤៩ ២៩៧៩ ២៩៦៤.០០
បាតថៃ THB/KHR ១៣៣ ១៣៤ ១៣៣.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣០ ១៣២ ១៣១.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៦ ១៧៨ ១៧៧.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ