អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៧៣ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ៣០៤១ ៣០៧១ ៣០៥៦.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣២៩៤ ៣៣២៧ ៣៣១០.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៤៣៦ ៤៤៨១ ៤៤៥៨.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៦៣៧ ៦៤៣ ៦៤០.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៦៣៧ ៦៤៤ ៦៤០.៥០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៧៣៥ ៤៧៨៣ ៤៧៥៩.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥៦១៧ ៥៦៧៣ ៥៦៤៥.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៤ ៥២៩ ៥២៦.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨៨ ២៩១ ២៨៩.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៤៤១ ៥៤៩៥ ៥៤៦៨.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៥៧៥ ៣៦១១ ៣៥៩៣.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៤៦ ៣៤៩ ៣៤៧.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤០២ ៤០៦ ៤០៤.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២២៥ ២២៧ ២២៦.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៨០ ៩៩០ ៩៨៥.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៩១៥ ២៩៤៤ ២៩២៩.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៨០១៩ ៨០៩៩ ៨០៥៩.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៧៦២ ៥៨២០ ៥៧៩១.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៧៤ ៤៧៨ ៤៧៦.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០២៤ ៣០៥៤ ៣០៣៩.០០
បាតថៃ THB/KHR ១២២ ១២៣ ១២២.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៤៦ ១៤៨ ១៤៧.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៩ ១៨១ ១៨០.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ