អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៦៥ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៧៧៤ ២៨០២ ២៧៨៨.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៩៥ ៣១២៥ ៣១១០.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤១១៦ ៤១៥៨ ៤១៣៧.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៧៤ ៥៨០ ៥៧៧.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៧៤ ៥៨០ ៥៧៧.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៥២២ ៤៥៦៧ ៤៥៤៤.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥២៣០ ៥២៨២ ៥២៥៦.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥១៨ ៥២៣ ៥២០.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨៧ ២៩០ ២៨៨.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៧១២ ៥៧៦៩ ៥៧៤០.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៧៤៣ ៣៧៨១ ៣៧៦២.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៤៣ ៣៤៦ ៣៤៤.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៦២ ៤៦៦ ៤៦៤.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៦៥ ២៦៨ ២៦៦.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៧៣ ៩៨៣ ៩៧៨.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៥៨២ ២៦០៨ ២៥៩៥.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៩១៦ ៧៩៩៥ ៧៩៥៥.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៥៩៤ ៥៦៥០ ៥៦២២.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤១៩ ៤២៣ ៤២១.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៧៨ ៣០០៨ ២៩៩៣.០០
បាតថៃ THB/KHR ១៣៤ ១៣៥ ១៣៤.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៣ ១៣៤ ១៣៣.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៥ ១៧៧ ១៧៦.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ