អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៦០ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ៣១៤៨ ៣១៨០ ៣១៦៤.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣២១៦ ៣២៤៨ ៣២៣២.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៥៦៣ ៤៦០៩ ៤៥៨៦.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៦២៨ ៦៣៤ ៦៣១.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៦២៨ ៦៣៤ ៦៣១.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៩១៧ ៤៩៦៦ ៤៩៤១.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥៥៤៧ ៥៦០២ ៥៥៧៤.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៤ ៥២៩ ៥២៦.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៩០ ២៩២ ២៩១.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៥៦០ ៥៦១៦ ៥៥៨៨.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៩១៨ ៣៩៥៧ ៣៩៣៧.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៦៩ ៣៧៣ ៣៧១.០០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៣៦ ៤៤០ ៤៣៨.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ៣០៥ ៣០៨ ៣០៦.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ១០០៥ ១០១៥ ១០១០.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៩១៥ ២៩៤៥ ២៩៣០.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៨៤៤៩ ៨៥៣៣ ៨៤៩១.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៨៤៨ ៥៩០៦ ៥៨៧៧.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៨៧ ៤៩២ ៤៨៩.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០៦៣ ៣០៩៤ ៣០៧៨.៥០
បាតថៃ THB/KHR ១៣៦ ១៣៧ ១៣៦.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៤៥ ១៤៦ ១៤៥.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៦ ១៧៨ ១៧៧.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ