អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ អត្រាផ្លូវការ : ៤១១៥ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៦៩៤ ២៧២១ ២៧០៧.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ២៩៤៣ ២៩៧២ ២៩៥៧.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤២៣៦ ៤២៧៩ ៤២៥៧.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៧៦ ៥៨២ ៥៧៩.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៧៦ ៥៨២ ៥៧៩.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៤៨៧ ៤៥៣២ ៤៥០៩.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥០១៥ ៥០៦៦ ៥០៤០.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥៣០ ៥៣៦ ៥៣៣.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨០ ២៨៣ ២៨១.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៤១៨ ៥៤៧២ ៥៤៤៥.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៨១៩ ៣៨៥៨ ៣៨៣៨.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៣២ ៣៣៦ ៣៣៤.០០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៥៨ ៤៦៣ ៤៦០.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៩៤ ២៩៧ ២៩៥.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៤៤ ៩៥៣ ៩៤៨.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៥១២ ២៥៣៧ ២៥២៤.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៨១១៥ ៨១៩៦ ៨១៥៥.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៦០៤ ៥៦៦០ ៥៦៣២.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤២៦ ៤៣០ ៤២៨.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៨៨៩ ២៩១៧ ២៩០៣.០០
បាតថៃ THB/KHR ១២៩ ១៣០ ១២៩.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៧ ១៣៩ ១៣៨.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៧ ១៧៩ ១៧៨.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ