អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨ អត្រាផ្លូវការ : ៣៩៩០ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ៣០៧៦ ៣១០៧ ៣០៩១.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៤៦ ៣០៧៧ ៣០៦១.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤១៨៥ ៤២២៧ ៤២០៦.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៦៣០ ៦៣៦ ៦៣៣.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៦៣០ ៦៣៧ ៦៣៣.៥០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៨៩៨ ៤៩៤៧ ៤៩២២.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥៥៦១ ៥៦១៦ ៥៥៨៨.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥០៩ ៥១៤ ៥១១.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៩០ ២៩៣ ២៩១.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៦១៤៥ ៦២០៦ ៦១៧៥.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៧៦១ ៣៧៩៩ ៣៧៨០.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៧៣ ៣៧៧ ៣៧៥.០០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៨១ ៤៨៦ ៤៨៣.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ៣០២ ៣០៥ ៣០៣.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ១០២២ ១០៣២ ១០២៧.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៨៨១ ២៩១០ ២៨៩៥.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៦៨៧ ៧៧៦៤ ៧៧២៥.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៧៩៧ ៥៨៥៥ ៥៨២៦.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៨៧ ៤៩២ ៤៨៩.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០២៦ ៣០៥៦ ៣០៤១.០០
បាតថៃ THB/KHR ១២៨ ១២៩ ១២៨.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៧ ១៣៨ ១៣៧.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៥ ១៧៧ ១៧៦.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ