អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ១៦ ខែ វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៨ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៣៧ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៩៣៨ ២៩៦៨ ២៩៥៣.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៦៤ ៣០៩៥ ៣០៧៩.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤០១០ ៤០៥០ ៤០៣០.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៨៣ ៥៨៩ ៥៨៦.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៨២ ៥៨៨ ៥៨៥.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៥៧៤ ៤៦២០ ៤៥៩៧.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥១៥៦ ៥២០៨ ៥១៨២.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥១៦ ៥២១ ៥១៨.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៧៥ ២៧៨ ២៧៦.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៦០៩ ៥៦៦៥ ៥៦៣៧.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៥៥៥ ៣៥៩០ ៣៥៧២.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៥៨ ៣៦១ ៣៥៩.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៧៣ ៤៧៨ ៤៧៥.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៥២ ២៥៥ ២៥៣.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៦៥ ៩៧៤ ៩៦៩.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៧៥៦ ២៧៨៤ ២៧៧០.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៦៥២ ៧៧២៩ ៧៦៩០.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៥៧៨ ៥៦៣៤ ៥៦០៦.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៤៦ ៤៥០ ៤៤៨.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៣៥ ២៩៦៤ ២៩៤៩.៥០
បាតថៃ THB/KHR ១២៣ ១២៤ ១២៣.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣១ ១៣២ ១៣១.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៣ ១៧៥ ១៧៤.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ