អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២៥ ខែ វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០២០ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៤៨ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៩៨៤ ៣០១៤ ២៩៩៩.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣១១៦ ៣១៤៧ ៣១៣១.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៤៤៥ ៤៤៨៩ ៤៤៦៧.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៦១៦ ៦២២ ៦១៩.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៦១៤ ៦២០ ៦១៧.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៨១៧ ៤៨៦៥ ៤៨៤១.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥៤១០ ៥៤៦៤ ៥៤៣៧.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២២ ៥២៧ ៥២៤.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨៦ ២៨៩ ២៨៧.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៤៧១ ៥៥២៦ ៥៤៩៨.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៨៧៤ ៣៩១៣ ៣៨៩៣.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៦៦ ៣៦៩ ៣៦៧.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៣៧ ៤៤២ ៤៣៩.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ៣០៧ ៣១០ ៣០៨.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៩១ ១០០១ ៩៩៦.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៨២៥ ២៨៥៣ ២៨៣៩.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៨៤០៨ ៨៤៩២ ៨៤៥០.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៧៦៦ ៥៨២៤ ៥៧៩៥.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៧៤ ៤៧៩ ៤៧៦.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០១៨ ៣០៤៨ ៣០៣៣.០០
បាតថៃ THB/KHR ១៣៤ ១៣៥ ១៣៤.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៤២ ១៤៣ ១៤២.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៥ ១៧៧ ១៧៦.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ