អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ០៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៩៥ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៩៦៤ ២៩៩៣ ២៩៧៨.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៧៧ ៣១០៨ ៣០៩២.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៥០០ ៤៥៤៥ ៤៥២២.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៩០ ៥៩៦ ៥៩៣.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៨៩ ៥៩៥ ៥៩២.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៨៦៤ ៤៩១២ ៤៨៨៨.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥៣៨២ ៥៤៣៦ ៥៤០៩.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៨ ៥៣៤ ៥៣១.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨១ ២៨៤ ២៨២.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៤៦៥ ៥៥២០ ៥៤៩២.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៨៨០ ៣៩១៩ ៣៨៩៩.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៤៦ ៣៤៩ ៣៤៧.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៥៣ ៤៥៧ ៤៥៥.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ៣០៣ ៣០៦ ៣០៤.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៧៩ ៩៨៩ ៩៨៤.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៧៣៩ ២៧៦៦ ២៧៥២.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៨៣៤៩ ៨៤៣២ ៨៣៩០.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៧៨៦ ៥៨៤៣ ៥៨១៤.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៧១ ៤៧៦ ៤៧៣.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៩២ ៣០២២ ៣០០៧.០០
បាតថៃ THB/KHR ១៣២ ១៣៣ ១៣២.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៤០ ១៤១ ១៤០.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៧ ១៧៩ ១៧៨.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ