សេចក្តីជូនដំណឹង
ការ​ដកហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​នាំ​ចេញ​-​នាំ​ចូល​ លោហធាតុ​ និង​ត្បូង​ថ្ម​មាន​តម្លៃ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​អេ​ច​ អិន​ធី​ ហ្គោ​ល​។​
ខេមរភាសា

១៩ មិថុនា ២០១២
សៀវភៅកម្រងច្បាប់ និង​បទប្បញ្ញតិអនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ,​បច្ចុប្បន្នកម្ម ២០១១
ខេមរភាសា

១៣ មិថុនា ២០១២
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​កម្រិត​សញ្ញាបត្រ​ប្រកាស​នី​យ​ប័ត្រ​ជាន់់​ខ្ពស់​បច្ចេកទេស​ធនាគារ​
ខេមរភាសា

៣០ មេសា ២០១២
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើស បុគ្គលិក កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគណនេយ្យ ឬ ផ្នែកធនាគារ
ខេមរភាសា

២៩ មេសា ២០១២
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដេញថ្លៃ Project : Centralized National Clearing and Settlement System
ខេមរភាសា

១៧ ឧសភា ២០១០
សេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើស បុគ្គលិក កំរិតបរិញ្ញាប័ត្រ ព័ត៌មានវិទ្យា
ខេមរភាសា

០១ កុម្ភៈ ២០១០
សេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើស បុគ្គលិក កំរិតបរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកគណនេយ្យ ឬផ្នែកធនាគារ
ខេមរភាសា

០៨ មករា ២០១០
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្ទេរការទៅ-មក ខេត្ត-ក្រុង និងការកំណត់កំរៃសេវា
ខេមរភាសា

១០ មករា ២០០៣
ជំរាបមក លោក នាយក-នាយិកា គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុ
ខេមរភាសា

២៧ ធ្នូ ២០០២