សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៤​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៣ មីនា ២០១៤
ឯកសារ​នីតិវិធី​ក្នុង​ការ​ជាវ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

២៨ វិចិ្ឆកា ២០១៣
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ :​ ស្តី​ពី​ការ​ចេញផ្សាយ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៥ កញ្ញា ២០១៣
បញ្ជីរាយនាម​ក្រុមហ៊ុន​ ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​នាំ​ចេញ ​-​ នាំ​ចូល​លោហធាតុ​ និង​ត្បូង​ថ្ម​មាន​តម្លៃ​ សម្រាប់ឆ្នាំ​២០១៣
ខេមរភាសា

០៤ កក្កដា ២០១៣
សេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ព័ត៌មានវិទ្យា
ខេមរភាសា

២០ មិថុនា ២០១៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ស្នើ​សុំ​ទិញ​ប្រាក់​រៀល​ ឬ​ លក់​ប្រាក់​ដុល្លារ​ពី​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ )
ខេមរភាសា

២២ កុម្ភៈ ២០១៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ស្នើ​សុំ​ទិញ​ប្រាក់​រៀល​ ឬ​ លក់​ប្រាក់​ដុល្លារ​ពី​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (​ សម្រាប់​អាជីវករ​ប្តូរ​ប្រាក់​ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ )
ខេមរភាសា

២២ កុម្ភៈ ២០១៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន : ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការ “ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិ ” ( National Clearing System ) ជាផ្លូវការ។
ខេមរភាសា

១១ ធ្នូ ២០១២
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ និង​ប្រឡង​ឆ្លង​ក្របខ័ណ្ឌ​
ខេមរភាសា

២៧ កក្កដា ២០១២
បញ្ជីរាយនាម​ ក្រុមហ៊ុន​ប្រកប​អាជីវកម្ម​នាំ​ចេញ ​-​ នាំ​ចូល​លោហធាតុ​ និង​ត្បូង​ថ្ម​មាន​តម្លៃ​ ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ឆ្នាំ​២០១២​
ខេមរភាសា

១៧ កក្កដា ២០១២