សេចក្តីជូនដំណឹង
បញ្ជីរាយនាម​ ក្រុមហ៊ុន​ប្រកប​អាជីវកម្ម​នាំ​ចេញ ​-​ នាំ​ចូល​លោហធាតុ​ និង​ត្បូង​ថ្ម​មាន​តម្លៃ​ ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ឆ្នាំ​២០១២​
១៧ កក្កដា ២០១២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង