សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី​៤០​ នៃ​ការ​បង្កើត​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ឡើង​វិញ​ "​ ១០​ តុលា​ ១៩៧៩​ -​ ១០​ តុលា​ ២០១៩"​
០៩ តុលា ២០១៩

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង