ព័ត៌មាន

ពិធី​បើក​សម្ពោធ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​ ធនាគារ​ ប្រេ​ដ​ប៊ែ​ង​ (​ខេ​ម​បូ​ឌា​)​ ភី​អិ​ល​ស៊ី​ សាខា​ខេត្តសៀមរាប​

១៧ តុលា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២៥​

១៦ តុលា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២៥​

១៦ តុលា ២០១៨

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៦០​ ត្រីមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៨​

១១ តុលា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ២៥​

០៥ តុលា ២០១៨

លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ ឧបការី​ទេសាភិបាល​ និង​ជា​អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ទទួល​ជួប​ក្រុមប្រឹក្សា​ធុរកិច្ច​អាស៊ាន​-​សហរដ្ឋអាមេរិក​

០៣ តុលា ២០១៨

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​បេស​កម្ម​មាត្រា​ IV​ របស់​មូលនិធិ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ២០១៨​

០៣ តុលា ២០១៨

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ ទេសាភិបាល​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ក្រុម​ បេសកកម្ម​មាត្រា​ IV​ របស់​មូលនិធិ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ ដឹកនាំ​ដោយ​លោក​ Jarkko​ Turunen​ បាន​ ចូល​ ជួប​រាយការណ៍​ជូន​ពី​ការ​វាយតម្លៃ​ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​ និង​ទស្សនវិស័យ​ក្នុង​រយៈ​ ពេល​ មធ្យម​

០២ តុលា ២០១៨

ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៦​ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៨​

០២ តុលា ២០១៨

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយឥណទានតាមបណ្តាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ

០២ តុលា ២០១៨