ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៩ ឆ្នាំទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

០៧ សីហា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៦៣

០៤ សីហា ២០២០

ការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សា កម្មវិធីនិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ (FPP) ជំនាន់ទី២ វគ្គទី១ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២៩ កក្កដា ២០២០

លោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គនាយកបច្ចេកទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាតាមរយៈ Video Conference ជាមួយក្រុមបេសកកម្មពិគ្រោះយោបល់របស់ការិយាល័យស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន+៣ (AMRO)

២៩ កក្កដា ២០២០

ពិធីប្រកាសផ្ទេរនិងតែងតាំងនាយកសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

២៨ កក្កដា ២០២០

ពិធីប្រកាសផ្ទេរនិងតែងតាំងនាយកសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប

២៧ កក្កដា ២០២០

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ចំណេះដឹង ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិន ភាពស្រ្តី

២៧ កក្កដា ២០២០

សេចក្តីបញ្ជាក់អំពីទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា

២៣ កក្កដា ២០២០

ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​ ស្តី​ពី​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​ជា​យន្តការ​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ស្តី​ពី​យានយន្ត​ និង​នាវា​ របស់​បុគ្គល​ដែល​អាច​ពាក់ព័ន្ធ​សកម្មភាព​សម្អាត​ប្រាក់​ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​

២១ កក្កដា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៦២

២១ កក្កដា ២០២០