ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា​ ក្នុង​ឱកាស​អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី​ ១០០ នៃទិវាអន្តរជាតិនារី ៨មីនា ថ្ងៃទី​២ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១

០២ មីនា ២០១១

ប្រកាសស្តីពីការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យលើមូលដ្ឋានហានិភ័យនិងទស្សនៈអនាគត

២៣ កុម្ភៈ ២០១១

សារាចរស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសស្តីពី ការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ

២៣ កុម្ភៈ ២០១១

ពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ​ ២០១០ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១១ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី​៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

០៨ កុម្ភៈ ២០១១

សុន្ទរ​​​កថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ​ ២០១០និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១១ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី​៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

០៨ កុម្ភៈ ២០១១

សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម ​ជា ​ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​​កិច្ចប្រជុំ ​SEACEN EXCO ​នៃក្រុមប្រទេសតំបន់អាស៊ី-អាគ្នេយ៍​ចំនួន​១៦ប្រទេស នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ១៩ មករា ២០១១​

១៩ មករា ២០១១

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៥ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ វិចិ្ឆកា ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៤ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ តុលា ២០១០

ប្រកាសស្តីពីការចេញផ្សាយមូលបត្រអាចជួញដូបានដោយធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា

១៥ តុលា ២០១០

ប្រកាសស្តីពី ការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ

១៥ តុលា ២០១០