ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ស្តីពីមូលដ្ឋាន​គ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រង​ទ្រព្យសកម្ម និង បំណុល ​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌលស៊ាសិន និងធនាគារ​កណ្តាល​អាមេរិច​ ​នៅខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី ២-៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០

០២ ឧសភា ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៨ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ មេសា ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៧ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ មីនា ២០១០

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ម្ពុជា​ ​ថ្លែងបើក​សិក្ខា​សាលា​ថ្នាក់​ជាតិស្តីពី រូបិយវត្ថុ និង​អធិបតេយ្យភាពដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣០ នៃការបោះ​ផ្សាយប្រាក់រៀល​ដាក់ឱ្យចរាចរឡើងវិញ នៅសាល​សន្និសីទ​ចតុមុខ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមីនាឆ្នាំ២០១០

២២ មីនា ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៦ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០១០

២៨ កុម្ភៈ ២០១០

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ថ្លែងក្នុង​​​ឱកាស​​​សន្និសិទ​ថ្នាក់​ទេសា​​ភិបាល​​​ធនាគារ​​កណ្តាល​​​អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៤៥ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​ធនាគារ​​​កណ្តាល​​អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី​២៩ នៅខេត្តសៀមរាប​ ថ្ងៃ​ទី​២៦-២៧ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១០

២៦ កុម្ភៈ ២០១០

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និងជា​តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់​របស់​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា ក្នុង​ឱកាសបើក​សន្និសិទថ្នាក់ទេសាភិបាល​ធនាគារកណ្តាល​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ លើកទី៤៥ នៅខេត្តសៀមរាប​ ប្រទេស​កម្ពុជា

២៦ កុម្ភៈ ២០១០

សេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើស បុគ្គលិក កំរិតបរិញ្ញាប័ត្រ ព័ត៌មានវិទ្យា

០១ កុម្ភៈ ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៥ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣១ មករា ២០១០

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ថ្លែងក្នុង​​ឱកាស បើកសន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារឆ្នាំ២០០៩​ និង​ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ២០១០ របស់ធនាគារ​ជាតិនៃកម្ពុជា នា​ថ្ងៃ​ទី​១៨-១៩​​ ខែ មករា ​ឆ្នាំ ២០១០

១៨ មករា ២០១០