ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ​២០ ត្រីមាស​ទី​២​ ​ឆ្នាំ​២០០៧

៣១ សីហា ២០០៧

ប្រកាសស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពចំហសុទ្ធនៃរូបិយប័ណ្ណចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២៧ សីហា ២០០៧

ប្រកាសស្តីពី ការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២៧ សីហា ២០០៧

ប្រកាសស្តីពី អនុបាតសាធនភាពរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២៧ សីហា ២០០៧

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆមាសទី១​ឆ្នាំ​២០០៧

២២ សីហា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦៦ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ សីហា ២០០៧

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាស​ទី១​ និង​ទិសដៅ​ការងារឆមាសទី២​ ឆ្នាំ២០០៧​ នាថ្ងៃទី​២៣-២៤​ កក្កដា​ ២០០៧

២៤ កក្កដា ២០០៧

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាស​ទី១​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២​ ឆ្នាំ២០០៧​ នាថ្ងៃទី​២៣-២៤​ កក្កដា​​ ២០០៧

២៣ កក្កដា ២០០៧

សុន្ទរកថា​ឯកឧត្តម​​ជា ចាន់តូ​​ ទេសាភិបាល​ ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​ ក្នុង​ឱកាស​ប្រារឰ​បើក​សន្និសីទ​ ស្តីពី​ការបង្កើត​​បរិស្ថាន​​គោលនយោបាយហិរញ្ញប្បទាន​​ជនបទ​​ និង​​ក្របខ័ណ្ឌ​បទប្បញ្ញត្តិ​ ថ្ងៃទី១០​ ខែកក្កដា​​ ឆ្នាំ២០០៧

១០ កក្កដា ២០០៧

សុន្ទរកថា​ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​​ក្នុងឱកាស​បិទ​សន្និសីទ​ជាតិ​ស្តីពី​ ការបង្កើត​បរិស្ថាន​គោលនយោបាយហិរញ្ញប្បទាន​ជនបទ​ និង​ក្របខ័ណ្ឌ​បទប្បញ្ញត្តិ​ ថ្ងៃទី​ ១០ ​ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ ២០០៧

១០ កក្កដា ២០០៧