ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១០ ឆ្នាំទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

២៩ មករា ២០២០

ការ​ប្រឡង​លើក​ទី​២៧​ តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​ សម្រាប់​វគ្គ​ FSI​ Connect​

២៨ មករា ២០២០

ពិធី​ សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​សាខា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ រាជធានី​ ខេត្ត​

២៦ មករា ២០២០

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ទទួល​ជួប​ប្រជុំ​ជាមួយ​ លោក​ David​ Cowen​ និង​ លោក​ Ojima​ Yasuhisa​

២៤ មករា ២០២០

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ លោក​ Jun​ Iwasaki​ និង​ លោកស្រី​ Vilada​ Meeyam​ ចូល​ធ្វើ​ជំនួប​ពិភាក្សា​ការងារ​

២២ មករា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥០

២១ មករា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥០

២១ មករា ២០២០

សេចក្តីណែនាំ​ ស្តី​ពី​ ការ​ពិនិត្យ​ប្តូរ​ប្រាក់​រៀល​ មិន​គ្រប់លក្ខណៈ​

២០ មករា ២០២០

លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​នៃ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ Lamfalussy​ Award​ Dinner​ ក្នុង​សន្និសីទ​ Lamfalussy​ នៅ​ប្រទេស​ហុង​គ្រី​

២០ មករា ២០២០

សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៩​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២០​

១៦ មករា ២០២០