ព័ត៌មាន

អត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពី ប្រព័ន្ធទូទាត់បាគង "Bakong's White Paper"

១៧ មិថុនា ២០២០

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ ទេសាភិបាល​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ឯកឧត្តម​ W.​ Patrick​ Murphy​ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វិសាមញ្ញ​ និង​ពេញ​សមត្ថភាព​នៃ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​ ចូល​ជួប​សម្តែង​ការ​គួរសម​

១៧ មិថុនា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥៩

១៦ មិថុនា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥៩

១៦ មិថុនា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៦០

១៦ មិថុនា ២០២០

ពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការ ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក សាខាខេត្តសៀមរាប

១៥ មិថុនា ២០២០

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា អនុញ្ញាតឱ្យឯកឧត្តម MIKAMI Masahiro ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម

១៥ មិថុនា ២០២០

ពិិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការ ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក សាខាខេត្តកំពង់ចាម

១០ មិថុនា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៥៩

០៩ មិថុនា ២០២០

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការ ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក

០៥ មិថុនា ២០២០