ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី​៤០​ នៃ​ការ​បង្កើត​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ឡើង​វិញ​ "​ ១០​ តុលា​ ១៩៧៩​ -​ ១០​ តុលា​ ២០១៩"​

០៩ តុលា ២០១៩

ប្រកាស​ ស្តី​ពី​ លក្ខណៈ​សម្គាល់​នៃ​ធនប័ត្រ​អនុស្សាវរីយ៍​ ប្រភេទ​ ១៥០០០​ រៀល​

០៧ តុលា ២០១៩

ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​អនុស្សាវរីយ៍​ ប្រភេទ​ ១៥០០០​ រៀល​ ធ្វើ​ចរាចរ​ និង​ប្រើប្រាស់​ទូ​ទាំង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

០៧ តុលា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៤៣

០៧ តុលា ២០១៩

លោក​ ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ភាពជា​អ្នកដឹកនាំ​របស់​ធនាគារិក​នៅ​ប្រទេស​ CLMVT​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ស្ដីពី​ ការ​ភ្ជាប់​នូវ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នា​យុគសម័យ​ឌីជីថល​

០៤ តុលា ២០១៩

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣០៧ ឆ្នាំទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

០៤ តុលា ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៦៣ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩

០១ តុលា ២០១៩

សេច​ក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្ដី​ពី​ “ធនាគារ​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​អន្តរជាតិ​ (BIS​) ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​មូលនិធិ​សញ្ញា​ប័ណ្ណ​បៃតង​សម្រាប់​ធនាគារកណ្ដាល​”

២៦ កញ្ញា ២០១៩

កាលវិភាគ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ត្រីមាស​ទី​៤​ ឆ្នាំ​២០១៩​

២៥ កញ្ញា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៤២

២៣ កញ្ញា ២០១៩