ព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ “​ស្ថិរភាព​រូបិយ​វត្ថុ​”​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

១៥ កក្កដា ២០១៩

ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តី​ពី​ការ​ស្រាវជ្រាវ​រួម​គ្នា​ក្រោម​កម្មវិធី​ “​ភាព​ជា​ដៃគូ​ផ្តល់​ចំណេះដឹង​”​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៩​ រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារកណ្តាល​កូរ៉េ​

០៩ កក្កដា ២០១៩

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​គណៈប្រតិភូ​ក្រុមប្រឹក្សា​ធុរកិច្ច​សហរដ្ឋអាមេរិក​-​អាស៊ាន​

០៩ កក្កដា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៣៧

០៩ កក្កដា ២០១៩

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​អញ្ជើញ​ជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​បើក​សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​ និង​ស្ថានភាព​វិនិយោគ​អន្តរជាតិ​

០៨ កក្កដា ២០១៩

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ លោក​ Paul​ Austin​ អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​ជញ្ជីងទូទាត់​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ស្ថិតិ​ របស់​មូលនិធិ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ (IMF)​

០៥ កក្កដា ២០១៩

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣០១ ឆ្នាំទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

០៥ កក្កដា ២០១៩

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣០២ ឆ្នាំទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

០៥ កក្កដា ២០១៩

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣០៣ ឆ្នាំទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

០៥ កក្កដា ២០១៩

កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ (World​ Economic​ Forum)​ នៅ​ទីក្រុង​ Dalian​ សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​

០១ កក្កដា ២០១៩