ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៣១

១២ មេសា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៣១​

១២ មេសា ២០១៩

លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អញ្ជើញ​ចូលរួម​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​ ការ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​

១០ មេសា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៣១

០៥ មេសា ២០១៩

ការ​បង្ហាញ​ពី​ «​អន្តរ​ប្រតិបត្តិការ​នៃ​ការ​ទូទាត់​តាម​ប្រព័ន្ធ​ QR​ (Interoperable​ QR​ Payment)»​ រវាង​ Siam​ Commercial​ Bank​ (SCB)​ របស់​ប្រទេស​ថៃ​ និង​សាខា​របស់​ខ្លួន​នៅ​កម្ពុជា​

០៤ មេសា ២០១៩

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ កា​រត​ភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​ក្នុង​អាស៊ាន​៖​ កម្ពុជា​ និង​ថៃ​

០៤ មេសា ២០១៩

កម្មវិធី​ប្រកាស​ផ្លូវការ​ គោលការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​

២៩ មីនា ២០១៩

សុន្ទរកថា​បើក​ របស់​លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកាស​ផ្លូវការ​ គោលការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​

២៩ មីនា ២០១៩

អនុស្សរណៈ​យោគយល់​ ស្តី​ពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ រវាង​អង្គភាព​ស៊ើបការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ និង​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​

២៨ មីនា ២០១៩

លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​នៃ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អញ្ជើញ​ចូលរួម​ជា​វាគ្មិន​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​ទស្សនវិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៩​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ស្ដី​ពី​ “Digital​ Transformation​ Towards​ Industry​ 4.0”​

២៦ មីនា ២០១៩