ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៥

១៣ កក្កដា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៨៥

០៦ កក្កដា ២០២១

លោកជំទាវ ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៃសន្និសីទសកលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

០៥ កក្កដា ២០២១

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ ទេសាភិបាល​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ទទួល​ជួប​សម្តែង​ការ​គួរសម​និង​ពិភាក្សា​ការងារ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​ ជាមួយ​ លោក​ជំទាវ​ Teo​ Lay​ Cheng​ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ថ្មី​នៃ​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី​ប្រចាំ​កម្ពុជា​

២៩ មិថុនា ២០២១

ឯកឧត្តម ស៊ុំ សន្និសិទ្ធ ទេសាភិបាលរង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០២១ លើកទី៩១ របស់ធនាគារសម្រាប់ការទូទាត់អន្តរជាតិ (BIS) តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

២៨ មិថុនា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៤

២៣ មិថុនា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៨៤

២២ មិថុនា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៨៤

១៥ មិថុនា ២០២១

កាលវិភាគ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ សម្រាប់​ត្រីមាស​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០២១

១៤ មិថុនា ២០២១

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

១៤ មិថុនា ២០២១