ព័ត៌មាន

លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ ឧបការី​ទេសាភិបាល​ និង​ជា​អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​អំពី​សារមន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយ​វត្ថុ​ ព្រះ​ស្រី​ឦសាន​វរ្ម័ន​ ជូន​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ​និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា​

០៦ មករា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៧៣

០៥ មករា ២០២១

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី​៧​ ឆ្នាំ​២០២០​ ស្តី​ពី​ "​ការ​ពិភាក្សា​លើ​ម៉ូ​ដែល​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​"​

៣១ ធ្នូ ២០២០

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ លោក​ Chow​ Ying​ Hoong​ ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​

២៩ ធ្នូ ២០២០

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៦៩ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០

២៨ ធ្នូ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧២

២២ ធ្នូ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧២

២២ ធ្នូ ២០២០

របាយការណ៍ស្តីអំពីតួនាទីរបស់ធនាគារកណ្តាលអាស៊ានក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិ ភ័យពាក់ព័ន្ធអាកាសធាតុ និងបរិស្ថាន

២១ ធ្នូ ២០២០

កិច្ចប្រជុំ​ទ្វេភាគី​ប្រចាំឆ្នាំ​២០២០​ រវាង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារកណ្តាល​ឡាវ​

២១ ធ្នូ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៧២

១៦ ធ្នូ ២០២០