ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ អំពី​ ការ​ដកហូត​អាជ្ញា​បណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ចំនួន​ ១​ មោឃភាព​វិ​ញ្ញាប​ន​ប័ត្រ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចំនួន​ ៥​ អាជ្ញា​បណ្ណ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ប្តូរ​ប្រាក់​ចំនួន​ ២​ និង​លិខិតអនុញ្ញាត​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ប្តូរ​ប្រាក់​ចំនួន​១​

២៦ កញ្ញា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ មូលប្បទានប័ត្រ​គំរូ​ថ្មី​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

២៦ កញ្ញា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២៤​

២៥ កញ្ញា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២៤​

២៥ កញ្ញា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​យុទ្ធនាការ​ស្រលាញ់​ប្រាក់​រៀល​

២៥ កញ្ញា ២០១៨

សន្និសីទ​រួម​រវាង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​មូលនិធិ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ (IMF)​ ស្តី​ពី​ “​ត្រីវិស័យ​ឆ្ពោះទៅ​កាន់​ពិពិធ​កម្ម​ និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​រចនាសម្ព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​ ៖​ ជំហាន​បន្ទាប់​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​កម្ពុជា​”​

២០ កញ្ញា ២០១៨

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ សន្និសីទ​រួម​ស្តី​ពី​ «​ត្រីវិស័យ​ឆ្ពោះទៅ​កាន់​ពិពិធ​កម្ម​ និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​រចនាសម្ព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​ ៖​ ជំហាន​បន្ទាប់​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​កម្ពុជា​»​

២០ កញ្ញា ២០១៨

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្ម​កិច្ច​ពិគ្រោះ​យោបល់​មាត្រា​ IV​ របស់​មូលនិធិ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ (IMF)​

១៩ កញ្ញា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​

១៩ កញ្ញា ២០១៨

ការ​ចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​ រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ វី​សា​ ដើម្បី​បន្ត​សហការ​លើ​គម្រោង​លើកកម្ពស់​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ និង​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​សាកល្បង​កម្មវិធី​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​

១៨ កញ្ញា ២០១៨