ព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ ការ​វិភាគ​ព័ត៌មាន​ស៊ើបការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ (Intelligence​ Fundamentals​ Course)​

២៩ កក្កដា ២០១៩

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Glenn​ Tasky​

២៩ កក្កដា ២០១៩

សេចក្តី​បំភ្លឺ​ ស្តី​ពី​ "​ទុនបម្រុង​អន្តរជាតិ​"​

២៩ កក្កដា ២០១៩

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៩​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

២៧ កក្កដា ២០១៩

សន្និសីទ​ស្តី​ពី​ “​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​របស់​ធនាគារកណ្តាល​ លើក​ទី​៣”​ នៅ​ទីក្រុង​បែរ​ឡាំង​ ប្រទេស​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​

២៤ កក្កដា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៣៨

២៣ កក្កដា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៣៨

២៣ កក្កដា ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៣៨

១៨ កក្កដា ២០១៩

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ លោកស្រី​ Kanchanatetee​ Vasuvat​

១៧ កក្កដា ២០១៩

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ស្រុកស្តីពី “វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា”

១៦ កក្កដា ២០១៩