ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧០

១៧ វិចិ្ឆកា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧០

១៧ វិចិ្ឆកា ២០២០

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣២២ ឆ្នាំទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

១៧ វិចិ្ឆកា ២០២០

លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​វេទិកា​គោលនយោបាយ​ Blockchain​ ពិភពលោក​ ប្រចាំឆ្នាំ​២០២០​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២០​ វេលា​ម៉ោង​ ៧:២៥​ នាទី​

១៦ វិចិ្ឆកា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៦៩

១០ វិចិ្ឆកា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៦៩

១០ វិចិ្ឆកា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៧០

១០ វិចិ្ឆកា ២០២០

ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​ ឯកឧត្តម​ Péter​ Szijjártó​ រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ហុង​គ្រី​ នៅ​សារមន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយ​វត្ថុ​ ព្រះ​ស្រី​ឦសាន​វរ្ម័ន​

០៣ វិចិ្ឆកា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៦៩

០៣ វិចិ្ឆកា ២០២០

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាសន្សំអាស៊ាន (ASEAN Savings Day)

៣០ តុលា ២០២០