ព័ត៌មាន

ពិធី​សម្ពោធ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ “​ប្រព័ន្ធ​បាគង​”​ ជា​ផ្លូវការ​

២៨ តុលា ២០២០

ស​ន្ទ​រក​ថា​គន្លឹះ​របស់​ លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ ឧបការី​ទេសាភិបាល​ និង​ជា​អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ស្ដី​ពី​ "​តួនាទី​នៃ​ការ​ធ្វើ​ឌី​ជី​ថ​ល​ក្នុង​ការ​លើកកម្ពស់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​ដើម្បី​មាន​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​នូវ​ហិរញ្ញប្បទាន​"​ ក្នុង​វេទិកា​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០​

២៨ តុលា ២០២០

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​ប្រព័ន្ធ​បាគង​

២៨ តុលា ២០២០

សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តី​ពី​ ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ និង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​ការ​រីកសាយ​ភាយ​អាវុធ​មហា​ប្រល័យ​

២៧ តុលា ២០២០

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តី​ពី​ ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ និង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​ការ​រីកសាយ​ភាយ​អាវុធ​មហា​ប្រល័យ​

២៧ តុលា ២០២០

បញ្ជីរាយនាម​ឯកសារ​ដែល​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ត្រូវ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​សំណើសុំ​ផ្សេងៗ​ មក​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

២៣ តុលា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

២១ តុលា ២០២០

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣២១ ឆ្នាំទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

២១ តុលា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៦៨

២០ តុលា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការដាក់ឱ្យដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

២០ តុលា ២០២០