ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៨០

២៧ មេសា ២០២១

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័នឌីជីថលគ្រឹះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

២៦ មេសា ២០២១

លោកជំទាវ ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិតិ្តយសក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី “ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលគ្រឹះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលប្រកបដោយបរិយាបន្ន”

២៦ មេសា ២០២១

ឯកឧត្តម ស៊ុំ សន្និសិទ្ធ ទេសាភិបាលរង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចូលរួមកិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយស៊ាសិនប្រចាំឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ

២២ មេសា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៨០

២០ មេសា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើប្រាស់សេវាអេឡិចត្រូនិក

២០ មេសា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧៩

១២ មេសា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧៩

១២ មេសា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៧៩

០៥ មេសា ២០២១

ប្រកាស​ស្តី​ពី​លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ប៊េ​ង​កា​សួ​រេ​ន​

៣០ មីនា ២០២១