ព័ត៌មាន

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ លោក​ Jun​ Iwasaki​ និង​ លោកស្រី​ Vilada​ Meeyam​ ចូល​ធ្វើ​ជំនួប​ពិភាក្សា​ការងារ​

២២ មករា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥០

២១ មករា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥០

២១ មករា ២០២០

សេចក្តីណែនាំ​ ស្តី​ពី​ ការ​ពិនិត្យ​ប្តូរ​ប្រាក់​រៀល​ មិន​គ្រប់លក្ខណៈ​

២០ មករា ២០២០

លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​នៃ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ Lamfalussy​ Award​ Dinner​ ក្នុង​សន្និសីទ​ Lamfalussy​ នៅ​ប្រទេស​ហុង​គ្រី​

២០ មករា ២០២០

សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៩​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២០​

១៦ មករា ២០២០

លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អញ្ជើញ​ចូលរួម​កម្មវិធី​ប្រកួត​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​ឆ្នាំ​ទី​៣​នៃ​កម្មវិធី​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ Maybank​ Cashville​ Kidz​ របស់​មូលនិធិ​ ធនាគារ​ មេ​យ​ប៊ែ​ង​

១៦ មករា ២០២០

សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តី​ពី​ “​ការ​លើកកម្ពស់​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ស្ត្រី​ និង​សហគ្រិន​ស្ត្រី​”​

១៦ មករា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៥០

១៥ មករា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៤៩

១៤ មករា ២០២០