ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២៧​

១៨ ធ្នូ ២០១៨

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ចូលរួម​ជា​អធិបតី​ក្នុង​សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ “​ការ​ប្រើប្រាស់​ QR​ កូដ​ស្តង់ដារ​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​ឆ្លង​ដែន​រវាង​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​និង​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ​”​

១៧ ធ្នូ ២០១៨

ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៧​ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៨​

១៤ ធ្នូ ២០១៨

សន្និសីទ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៨​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ “​ការ​គ្របគ្រង​បម្រែបម្រួល​ដើម្បី​អនាគត​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​៖​ បន្ត​ផ្តល់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​វិជ្ជមាន​”​

១៣ ធ្នូ ២០១៨

លោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា ទេសាភិបាលរង និងក្រុមការងារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ

១២ ធ្នូ ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី​៥​ ឆ្នាំ​២០១៨​ ស្តី​ពី​ “​ការ​ពង្រីក​ប្រភព​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​”​

១២ ធ្នូ ២០១៨

ឯកឧត្តម រ័ត្ន សុវណ្ណនរៈ អគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធ ការិយាល័យទីស្នាក់ការកណ្តាលថ្មីធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ

១១ ធ្នូ ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ២៧​

១១ ធ្នូ ២០១៨

លោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គនាយកបច្ចេកទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតី ការចុះបញ្ជីលក់ជាផ្លូវការ “សញ្ញាប័ណ្ណសាជីវកម្មដំបូងបំផុត នៅកម្ពុជា លេខ១”

០៥ ធ្នូ ២០១៨

កាលវិភាគ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ឆមាស​ទី​១​ ឆ្នាំ​២០១៩

០៤ ធ្នូ ២០១៨