ព័ត៌មាន

បទ​សម្ភាសន៍​របស់​លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ ឧបការី​ទេសាភិបាល​ និង​ជា​អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជាមួយនឹង​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​ CoinDesk​ ក្នុង​កម្មវិធី​ Money​ Reimagined​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ស្ដី​ពី​ ការ​ស្វែង​យល់​អំពី​ប្រព័ន្ធ​បាគង​៖​ តើ​កម្ពុជា​មាន​ក្ដី​សង្ឃឹម​ក្នុង​ការ​ឈាន​ទៅ​ប្រើប្រាស់​រូបិយប័ណ្ណ​ឌី​ជី​ថ​ល​នា​ពេល​អនាគត​ដោយ​របៀប​ណា​។​

១១ មីនា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧៧

០៩ មីនា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧៧

០៩ មីនា ២០២១

កាលវិភាគ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ សម្រាប់​ត្រីមាស​ទី​២ ឆ្នាំ​២០២១

០៤ មីនា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៧៧

០២ មីនា ២០២១

ពិធី​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​គ្នា​ ជាមួយ​ សាជីវកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​ ស្តី​ពី​ “​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទីផ្សារ​ខ្សែ​ចង្វាក់​ផ្គត់ផ្គង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​”​

២៤ កុម្ភៈ ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងបរិបទនៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ

២៤ កុម្ភៈ ២០២១

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃ​គម្រោង​ Shaping​ Inclusive​ Finance​ Transformations​ ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ាន​ តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​

២៣ កុម្ភៈ ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧៦

២៣ កុម្ភៈ ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៧៦

២៣ កុម្ភៈ ២០២១