ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថារបស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេសទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទសិក្ខាសាលា ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសន្ទស្សន៍ថ្លៃលំនៅដ្ឋាន

០៦ មិថុនា ២០២២

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សិក្ខាសាលា ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសន្ទស្សន៍ថ្លៃលំនៅដ្ឋាន

០៦ មិថុនា ២០២២

របាយការណ៍​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០២១

០១ មិថុនា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១០៧

៣១ ឧសភា ២០២២

ឯកឧត្តម រ័ត្ន សុវណ្ណនរៈ ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី “កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលដែលទទួលបានពីសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា” តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ

៣០ ឧសភា ២០២២

ឯកឧត្តម រ័ត្ន សុវណ្ណនរៈ ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី “ឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម និងការអនុវត្តមុខងារប៊េងកាសួរេន”

២៦ ឧសភា ២០២២

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឱ្យគណៈប្រតិភូធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីចូលជួបសម្តែងការគួរសម

២៦ ឧសភា ២០២២

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេស នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមសន្និសីទលើកទី២៦ ថ្នាក់ទេសាភិបាល ធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសនិយាយភាសាបារាំង

២៥ ឧសភា ២០២២

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន SWIFT បានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្តីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធសាយប័រ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម រ័ត្ន សុវណ្ណនរៈ ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យ

២៤ ឧសភា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១០៦

២៤ ឧសភា ២០២២