ព័ត៌មាន
ឯកឧត្តម​ ស៊ុំ ស​ន្និ​សិទ្ធ​ ទេសាភិបាល​រង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អញ្ជើញ​ជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ ភាព​ជា​អ្នកដឹកនាំ​ Masterclass II ស្តី​ពី​ ការ​ធ្វើ​អតិបរមា​នៃ​ឥទ្ធិពល​ការ​ដឹកនាំ​ ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​។​
២៣ តុលា ២០១៧

កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ ឯកឧត្តម​  ស៊ុំ ស​ន្និ​សិទ្ធ​ ទេសាភិបាល​រង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អញ្ជើញ​ជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ ភាព​ជា​អ្នកដឹកនាំ​ Masterclass II  ស្តី​ពី​ ការ​ធ្វើ​អតិបរមា​នៃ​ឥទ្ធិពល​ការ​ដឹកនាំ​ ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​។​