ព័ត៌មាន
លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អញ្ជើញ​ចូលរួម​កម្មវិធី​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​ស្តី​ពី​ ប្រព័ន្ធ​ការពារ​ប្រាក់​បញ្ញើ​
០៧ វិចិ្ឆកា ២០១៧

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ដឹកនាំ​មន្ត្រី​ជំនាញ​ចូលរួម​កម្មវិធី​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​ស្តី​ពី​ ប្រព័ន្ធ​ការពារ​ប្រាក់​បញ្ញើ​ ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​សាជី​រកម្ម​ធានា​រ៉ាប់រង​ប្រាក់​បញ្ញើ​កូរ៉េ​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៦-៧​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ នៅ​ទីក្រុង​សេ​អ៊ូ​ល​ ប្រទេស​កូរ៉េ​។​ កម្មវិធី​នេះ​ក៏​មានការ​ចូលរួម​ពី​មន្ត្រី​ជំនាញ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ផង​ដែរ​។​
​គោលបំណង​នៃ​កម្មវិធី​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​ និង​បទ​ពិសោធន៍​ទាក់ទង​នឹង​ការ​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​ប្រាក់​បញ្ញើ​ ព្រមទាំង​ការ​អនុវត្ត​ប្រកបដោយ​ជោគជ័យ​របស់​កូរ៉េ​ សំដៅ​ការពារ​មូលធន​របស់​អ្នក​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ​ និង​ធានា​ឱ្យ​បាន​ស្ថិរភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​