ព័ត៌មាន
សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី​៤​ ស្តី​ពី​ “​តួនាទី​របស់​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​ការ​លើកកម្ពស់​បរិ​យា​ប័ន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​”
០៤ ធ្នូ ២០១៧

សន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ស្តីពី

“តួនាទីរបស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា”

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

 

ម៉ោង កម្មវិធី
០៨:០០ – ០៨:៣០ ការចុះឈ្មោះ
០៨:៣០ – ០៩:០០ គោរពភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
សុន្ទរកថាបើករបស់ លោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា ទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
០៩:០០ – ០៩:៤០ ប្រធានបទទី១ ៖ “ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័ត និងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ”
ដោយ ៖
០៩:៤០ – ១០:២០ ប្រធានបទទី២ ៖ “វឌ្ឍនភាពនិងឥទ្ធិពលនៃបច្ចេកវិទ្យាលើការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ”
ដោយ ៖
  • - លោក ឈន ឌីណា, អ្នកស្រាវជ្រាវ, វិទ្យាស្ថាន GREThA, ប្រទេសបារាំង
  • - លោក ឈន ធារ៉ា, អ្នកស្រាវជ្រាវ, ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Muang Thai, ប្រទេស ថៃ
  • - លោក ខែក សីហា, មន្ត្រី នៃខុទ្ទកាល័យ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
១០:២០ – ១០:៣៥ សម្រាកទទួលទានអាហារសម្រន់
១០:៣៥ – ១០:៥៥ ប្រធានបទទី៣ ៖ “តួនាទីរបស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ ៖ បទពិសោធន៍ពី ប្រទេសឥណ្ឌា”
ដោយ ៖ លោក Ratul Rana អនុប្រធាននៃសាខាធនាគារ​ស៊ូមីតូម៉ូមីតស៊ុយ ប៊ែងឃីងខបភើរេសិន នៅសិង្ហបុរី និងលោក Shotaro Kumagai អនុប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់ជប៉ុន នៅទីក្រុងតូក្យូរបស់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុស៊ូមីតូម៉ូមីតស៊ុ
១០:៥៥ – ១១:៤៥ កិច្ចពិភាក្សា
១១:៤៥ – ១២:០០ សុន្ទរកថាបិទរបស់ លោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
១២:០០ – ១៤:០០ ការទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់រៀបចំដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា


*ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែកម្មវិធីតាមការចាំបាច់ ។
សូមទំនាក់ទំនង ៖
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៩៩០ ១៩៦
អ៊ីម៉ែល ៖ nbccommunication@nbc.org.kh