ព័ត៌មាន
លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្ម​របស់​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ ស្តី​ពី​ការ​ចេញផ្សាយ​សញ្ញាប័ណ្ណ​សាជីវកម្ម​មានការ​ធានា​របស់​កម្ពុជា​
១១ មិថុនា ២០១៨

កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ ១៣​រោច​ ខែជេស្ឋ​ ឆ្នាំច​ សំ​រិ​ទ្ធិ​ស័ក​ ព​.​ស​.២៥៦២​ ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៨​ លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​លោក​ Satoru​ Yamadara​ ជំនាញការ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ក្រុម​បេសកកម្ម​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​អំពី​ i/-​រចនាសម្ព័ន្ធ​នៃ​ការ​ធានា​ឥណទាន​និង​ឧបករណ៍​វិនិយោគ​ (CGIF)​ ii/-​ដំណើរការ​ចេញផ្សាយ​សញ្ញាប័ណ្ណ​ iii/-​វិធានការ​ចាំបាច់​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ការ​ប្រើប្រាស់​សញ្ញាប័ណ្ណ​ជា​រូបិយ​វត្ថុ​ជាតិ​ក្នុង​បរិបទ​ដុល្លា​រូប​នី​យ​កម្ម​ និង​ iv/-​ក្របខ័ណ្ឌ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ក្នុង​ការ​ចេញផ្សាយ​សញ្ញាប័ណ្ណ​។​
​គួរ​បញ្ជាក់​ថា​ កម្ពុជា​កំពុង​ត្រៀមខ្លួន​ដើម្បី​បោះផ្សាយ​សញ្ញាប័ណ្ណ​សាជីវកម្ម​ជា​លើក​ដំបូង​។​ ដើម្បី​ធានា​និរន្តរភាព​នៃ​ការ​បោះផ្សាយ​សញ្ញាប័ណ្ណ​សាជីវកម្ម​នេះ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​សិក្សា​ឱ្យ​បាន​ច្បាស់លាស់​ និង​មានការ​ធានា​លើ​ការ​ខាតបង់​ពី​ការ​ធានា​ឥណទាន​និង​ឧបករណ៍​វិនិយោគ​ (CGIF)​ ផង​ដែរ​។​