ព័ត៌មាន
បទសម្ភាសន៍របស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ជាមួយ The Banker លើប្រធានបទស្តីពី ប្រព័ន្ធទូទាត់បាគង និងវិធានការដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ចេញ ក្នុងបរិការណ៍នៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩
១២ តុលា ២០២១

បទសម្ភាសន៍របស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល  និងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាមួយភ្នាក់ងារប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ The Banker  កាលពីថ្ងៃចន្ទ ៥កើត ខែអស្សុជ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ លើប្រធានបទស្តីពី ប្រព័ន្ធទូទាត់បាគង និងវិធានការដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ចេញ ដើម្បីសម្រាលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការអូសបន្លាយនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

 

ឯកសារយោង: https://www.thebanker.com/video/v/6276549443001/serey-chea-assistant-governor-national-bank-of-cambodia-ndash-view-from-imf-2021