សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ទិវា​ប្រាក់​រៀល​ អបអរសាទរ​ខួប​លើក​ទី​៣៧​ នៃ​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ចរាចរ​ប្រាក់​រៀល​ឡើង​វិញ​
២០ មីនា ២០១៧


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ