សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកា​សព​ត៌​មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​ហាមឃាត់​ទទួលយក​អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ​ ឬ​ សៀវភៅ​គ្រួសារ​ និង​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​សម្រាប់​ការ​ធានា​លើ​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​
១៧ កក្កដា ២០១៨


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ