សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ កិច្ចប្រជុំ​រវាង​ប្រតិភូ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ក្រុមការងារ​ត្រួតពិនិត្យ​រួម​ នៃ​ប្រទេស​អាស៊ី​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិ​ក​ អំពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ (ICRG-JG)​
១១ មករា ២០២១


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ