សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ថ្លែងក្នុង​​​ឱកាស​​​សន្និសិទ​ថ្នាក់​ទេសា​​ភិបាល​​​ធនាគារ​​កណ្តាល​​​អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៤៥ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​ធនាគារ​​​កណ្តាល​​អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី​២៩ នៅខេត្តសៀមរាប​ ថ្ងៃ​ទី​២៦-២៧ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១០
២៦ កុម្ភៈ ២០១០

ទាញយកឯកសារ​