សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និងជា​តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់​របស់​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា ក្នុង​ឱកាសបើក​សន្និសិទថ្នាក់ទេសាភិបាល​ធនាគារកណ្តាល​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ លើកទី៤៥ នៅខេត្តសៀមរាប​ ប្រទេស​កម្ពុជា
២៦ កុម្ភៈ ២០១០

ទាញយកឯកសារ​