ធនាគារពាណិជ្ជ

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា​ ​ក.អ​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣១៥ ​វិថីព្រះអង្គឌួង​ ​សង្កាត់វត្តភ្នំ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៦៨ ២២២

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៤២៧ ០៦៤

អ៊ីមែល : canadia@canadiabank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.canadiabank.com

ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៥៥ ផ្លូវលេខ ២១៤​ ​សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៣០០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៣០៤

ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ១៣៧B មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៦៧) ៣៨៨ ៩៨៨

អ៊ីមែល : info@chipmongbank.com

គេហទំព័រ : http://www.chipmongbank.com

ធនាគារ តៃវ៉ាន់ ខូអបភើរេធីវ សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១៧១ មហាវិថីព្រះនរោត្តម (កែងផ្លូវលេខ ៣២២) សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥ ២៣) ៤៣០ ៨០០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១០ ៦៣០

អ៊ីមែល : admin@tcb-bank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.tcb-bank.com.tw

ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត សាខាកម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : អគារ ៣៤៤ (ជាន់ទី១ & ២) មហាវិថី ម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥)២៣ ២២៤ ៤០៤-៩

ទូរសារ : (៨៥៥)២៣ ២២៤ ៤២៩

អ៊ីមែល : BBLCambodia@bangkokbank.com

គេហទំព័រ : http://www.bangkokbank.com

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៤៦២ ផ្លូវលេខ៩៣ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩០១ ៣៣៨ / ០២៣ ៩០១ ៣៤៨

អ៊ីមែល : info@bicbank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.bicbank.com.kh

ធនាគារ ប៊ូយ៉ុង ខ្មែរ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៨៦-៨៨ ផ្លូវលេខ ៤១ ​មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ចតុមុខ ​ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៥២ ៨៨៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៧៣៦

អ៊ីមែល : info@bkb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.bkb.com.kh

ធនាគារ ប្រេដ ប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០ ​មហាវិថី ព្រះនរោត្តម​ ​សង្កាត់ ផ្សារថ្មី៣ ​ខណ្ឌ ដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ២២២

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ២២២

អ៊ីមែល : contact@bredcambodia.com

គេហទំព័រ : http://www.bredcambodia.com

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៦៥-២៦៩ វីថីព្រះអង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២០ ៧៧២ / ២២០ ៧៧៣ / ២២០ ៧៧៤

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២០ ៧៦៧

អ៊ីមែល : info@cambodiapostbank.com

គេហទំព័រ : http://www.cambodiapostbank.com

ធនាគារ ភ្នំពេញ​ ពាណិជ្ជ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២១៧ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៥០០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៥៤០

អ៊ីមែល : service@ppcb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ppcb.com.kh

ធនាគារ វិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : ​អាគារលេខ ៣៧០ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១០ ០៤៤

ទូរសារ : (៨៥៥ ២៣) ២២០ ៥១១

អ៊ីមែល : info@bidc.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.bidc.com.kh

ធនាគារ ស៊ិនហាន (ខេមបូឌា) ម.ក

អាសយដ្ឋាន : វ៉ាន់ដាថោវើ លេខ ៧៩ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៧២៧ ៣៨០

ធនាគារ ស៊ីអាយអឹមប៊ី ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២០ អាបេ មហាវិថីព្រះនរោត្តម​ កែងផ្លូវ​លេខ ១១៨ សង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ៣៨៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ០៩៩

អ៊ីមែល : info@cimb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.cimbbank.com.kh

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ៨៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី ៣ ​ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៩៧) ៩៥៧ ៦៦៦៦, (៨៥៥-៩៦) ៩២២ ៧៧៧៧

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ០១១

អ៊ីមែល : info@sathapana.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.sathapana.com.kh

ធនាគារ ហុង លីអុង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២៨ រុក្ខវិថីសម្តេចប៉ាន (ផ្លូវលេខ ២១៤) កែងវិថីប៉ាស្ទ័រ (ផ្លូវលេខ ៥១) សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥ ២៣) ៩៩៩ ៧១១

ទូរសារ : (៨៥៥ ២៣) ៩៩៨ ៤៩៤

អ៊ីមែល : Contact@hlbkh.hongleong.com

គេហទំព័រ : http://www.hlb.com.kh

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្ឌូឆៃណា

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៦៣ វិថីព្រះអង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩២ ៨៣៣

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩១ ៨២២

អ៊ីមែល : kh.customerservice@rhbgroup.com

ធនាគារ អេស ហេជ ប៊ី ភីអិលស៊ី​ សាខាភ្នំពេញ​​​​ កម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១០៧ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២១ ៩០០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២៤ ១៥១

ធនាគារ អ៊ឹមបី ភីអិលស៊ី សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អាគារលេខ ៤៣៩ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៤ ៦៦៦

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៤ ៥៦៧

អ៊ីមែល : mbbank.cam@mbbank.com.vn

គេហទំព័រ : http://www.mbbank.com.vn

ធនាគារ ឥណ្ឌា សាខាភ្នំពេញ​

អាសយដ្ឋាន : អគារអាយខុន លេខ ២១៦ ការិយាល័យ ៦៨ ​(ជាន់ផ្ទាល់ដី) មហាវិថីព្រះនរោត្ដម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៩ ១០៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១៩ ៣៥៤

អ៊ីមែល : boi.cambodia@bankofindia.co.in

គេហទំព័រ : http://www.bankofindia.com

ធនាគារ ​ពាណិជ្ជ​ទីមួយ ​សាខា​ភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦៦ ​មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ជ័យជំនះ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១០ ០២៦-៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១០ ០២៩

អ៊ីមែល : fcbpp@online.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.firstbank.com.tw

ធនាគារ ​ហ្វីលីព ភីអីលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៧ ដេអឺអេហ្វ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៦២ ៧៧៧

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៨៦២ ៧២៧

អ៊ីមែល : info@phillipbank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.phillipbank.com.kh

ធនាគារកសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៤៥ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៤ ​៩៨៨ / ៩៦៤ ៩៨៩

អ៊ីមែល : pakapong.p@kasikornbank.com / kimseng.s@kasikornbank.com

ធនាគារចិន លីមីតធីត ​សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : វិមានកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី១-ជាន់ទី២​ អគារលេខ ៣១៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​កែងផ្លូវ​អង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ៨៨៦

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ៨៨០ / ៩៨៨ ៨៨៥

អ៊ីមែល : service.kh@bankofchina.com

គេហទំព័រ : http://www.boc.cn/kh

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ សេ-០១ ផ្លូវអ៊ែ ១១ កែងផ្លូវ ៧០ ភូមិ ១ សង្កាត់ស្រះចក​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩០០ ៨៧៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩០០ ៨៥៨

គេហទំព័រ : http://www.chiefbank.com.kh

ធនាគារព្រីនស៍ ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១៧៥CD មហាវិថីម៉ៅសេទុង ភូមិ៥ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៩១ ១៦៨

អ៊ីមែល : info@princeplc.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.princeplc.com.kh

ធនាគារមីហ៊្សូហូអិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន : អាគារភ្នំពេញថាវវើរ៍ លេខ៤៤៤ ជាន់ទី១៣អេ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ២៣២ សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ២២២

អ៊ីមែល : contact@bredcambodia.com

ធនាគារ​ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារ​លេខ ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៤៣០ ៥៥៥

អ៊ីមែល : acledabank@acledabank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.acledabank.com.kh

ធនាគារ​ កម្ពុជា​ពាណិជ្ជ ចំកាត់

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៦ ​មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី ២ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៤២៦ ១៤៥

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៤២៦ ១១៦

អ៊ីមែល : ccbpp@online.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ccb.com.kh

ធនាគារ​ កម្ពុជា​សាធារណៈ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៣ ​រុក្ខវិថីក្រមួនស (ផ្លូវលេខ ១១៤) ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី ២ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២២ ៨៨០ / ២២២ ៨៨១ / ២២២ ៨៨២

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២២ ៨៨៧

អ៊ីមែល : hoe@campubank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.campubank.com.kh

ធនាគារ​ ក្រុងថៃ​ ចំកាត់​ មហាជន ​សាខា​ភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១៤៩ ​ផ្លូវលេខ ២១៥ ​សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ ១ ​ខណ្ឌទួលគោក ​រាជធានីភ្នំពេញ​ ​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨២ ៩៥៩

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៣ ៧១៩

អ៊ីមែល : br.phnompenh@ktb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ktb.co.th

ធនាគារ​ ពាណិជ្ជ​កម្ម​ក្រៅ​ប្រទេស​ នៃ​កម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ៣៣ សេ-ដេ មហាវិថីឆេកូស្លូវាគី ​សង្កាត់វាលវង់ ​ខណ្ឌ ៧ មករា ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៦២ ១១១

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៤២៦ ១០៨ / ៤២៦ ៤១០

អ៊ីមែល : info@ftbbank.com

គេហទំព័រ : http://www.ftbbank.com

ធនាគារ​ មេគង្គ​កម្ពុជា​ មហាជន​ទទួលខុសត្រូវ​មានកំរិត

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៤៤៥ ​មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​សង្កាត់បឹងព្រលិត ​ខណ្ឌ ៧ មករា ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៦ ៨០៦

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៦ ៨០៧

អ៊ីមែល : mailbox@mekongbank.com

ធនាគារ​ មេហ្គា​ អ៊ិនធើណសសិនណល ខូមើសល

អាសយដ្ឋាន : អាគារលេខ ១៣៩ ផ្លូវលេខ ២៧៤ កែង​ផ្លូវលេខ ៤១ សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ១០១ / ២១៨ ៥៤០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ១០៦

គេហទំព័រ : http://www.megabank.com.tw

ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ

អាសយដ្ឋាន : ជាន់ទី២ វិមានវឌ្ឍនៈកាពីតាល់ អគារលេខ ៦៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៣ ៩៩៩

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៣ ៩៩៨

អ៊ីមែល : service@vattanacbank.com

គេហទំព័រ : http://www.vattanacbank.com

ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ​អាស៊ី ចំកាត់

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ១៤៨ ​មហាវិថីព្រះសីហនុ ​សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ​ខណ្ឌចំការមន ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៥ ៣៣៣

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១៦ ៣៣៣

អ៊ីមែល : info@ababank.com

គេហទំព័រ : http://www.ababank.com

ធនាគារ​ សាយហ្គន ធឿងទីន ខេមបូឌា

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៣ ៤២២

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២៣ ៤៣៣

អ៊ីមែល : info@sacombank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.sacombank.com.kh

ធនាគារ​ អាយស៊ី​បីស៊ី លីមីធីត សាខាភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អាគារ Exchange Square (ជាន់ផ្ទាល់ដី) លេខ ១៩ និង ២០ ផ្លូវលេខ ១០៦ ភូមិ២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៥ ២៩១ / ៩៥៥ ៨៨០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៥ ២៦៨

អ៊ីមែល : icbckh@kh.icbc.com.cn

គេហទំព័រ : http://www.icbc.com.kh

ធនាគារ​ អេ អ៊ិន ​ហ្សេត ​រ៉ូយ៉ាល់​ កម្ពុជា​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២០ អេហ្វអឺ-អឺសេរ៉ូ ​រុក្ខវិថីក្រមួនស ​កែងផ្លូវលេខ ៦៧​ សង្កាត់ផ្សារថ្មី ១ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ០០០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២១ ៣០៩

អ៊ីមែល : ccc@anzroyal.com

គេហទំព័រ : http://www.anzroyal.com

ធនាគារ​ ​សហពាណិជ្ជ (ក.អ)

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦១ ​ផ្លូវលេខ ១៣០ ​សង្កាត់ផ្សារចាស់ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៤២៧ ៩៩៥ / ២១២ ៣៥៧

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៤២៧ ៩៩៧

អ៊ីមែល : info@ucb.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ucb.com.kh

ធនាគារ​កម្ពុជា​អាស៊ី​ ចំកាត់​

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៧៥ សេ-០៣៦ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧ មករា ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨០ ០០០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៨០ ០០៨

អ៊ីមែល : cab@cab.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.cab.com.kh

ធនាគារ​កសិកម្ម​ និងអភិវឌ្ឍជនបទវៀតណាម សាខាកម្ពុជា​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣៦៤​ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង ១​ ខណ្ឌចំការមន ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៣ ៧៥០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២៣ ៧៧០

អ៊ីមែល : cambodiabranch@agribank.com.vn

គេហទំព័រ : http://www.agribank.com.kh

ធនាគារ​មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៤៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី ៣ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១០ ២៥៥ / ២១០ ១២៣
(៨៥៥-៩៨ / ៩៩) ៨៨៨ ០២៨ (customer service hotline)

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១០ ០៩៩

អ៊ីមែល : contact_us@maybank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.maybank2u.com.kh

សាខាធនាគារ អ៊ិនដាសស្ទៀល ប៊ែង អហ្វ ខូរៀ “ភ្នំពេញ”

អាសយដ្ឋាន : អាគារលេខ S២-២៣ ដឹអូឡាំព្យា ស៊ីធី មហាវិថីព្រះមុនីរ៉េត (លេខ ២១៧) សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៦៤ ២០២

អ៊ីមែល : ibkphnompenh@ibk.co.kr

គេហទំព័រ : http://www.ibk.co.kr

សាជីវកម្មធនាគារកាថេយូណៃធីតចំកាត់

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦៨ ​វិថីសម្តេចប៉ាន (ផ្លូវលេខ ២១៤) ​សង្កាត់បឹងរាំង ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១១ ២១១ / ២២២ ៤៣៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១២ ១២១

អ៊ីមែល : info@cathaybk.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.cathaybk.com.kh