ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមហ៊ុន ឆាយលីស រ៉ូយ៉ាល់ លីស៊ីង ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ជាន់ទី៣ អាគារលេខ ២១៦បេ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩០១ ៧២៨

គេហទំព័រ : http://www.chailease.com

ក្រុមហ៊ុន ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២៧០-២៧៤ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩០ ៣២៥

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩០ ៣២៩

អ៊ីមែល : info@gl-f.com

គេហទំព័រ : http://www.gl-f.com

ក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា ស៊ុយស៊ូ ហ្វាយនែន

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ សេរី (លេខ ១០៤) ជាន់ទី ៣ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកល្អក់ ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៦ ៣១៥ / ៩៦៦ ៣១៧

អ៊ីមែល : srey-vibol@ttfc-kh.com

គេហទំព័រ : http://www.ttfc-kh.com

ក្រុមហ៊ុន ប៊ីអេសភី ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២៧ ផ្លូវលេខ ១៣៤ សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៧​​ ៧៨៨​ / ៧២៣ ៨០៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១៩ ៤៦២

អ៊ីមែល : rma.finance@rmagroup.net

គេហទំព័រ : http://www.cambodia.rmagroup.net

ក្រុមហ៊ុន មេហ្កា លីស៊ីង ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៦៧ ផ្លូវលេខ ១២៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៧៥៦ / ០៦៩ ៧៨១ ៦៦៦

អ៊ីមែល : info@megaleasing.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.megaleasing.com.kh

ក្រុមហ៊ុន លី​ ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ២៤៣-២៤៤ ផ្លូវ៥៩៨ ក្រុមទី១០ ភូមិទួលគោក សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩០០ ៧៧៨/ ៩០០ ៧៧៩

អ៊ីមែល : info@lyhourleasing.com

គេហទំព័រ : http://www.lyhourleasing.com

ក្រុមហ៊ុន អអិមអេ ហ្វាយនែនសល សឺវីស (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២៧ ផ្លូវលេខ ១៣៤ សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៧​​ ៧៨៨​ / ៧២៣ ៨០៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១៩ ៤៦២

អ៊ីមែល : rma.finance@rmagroup.net

គេហទំព័រ : http://www.cambodia.rmagroup.net

ក្រុមហ៊ុន អាយ ហ្វាយនែន លីស៊ីង ភីអីលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣៧១ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៦៩៩៩ ៥៩៩

អ៊ីមែល : info@ifinanceplc.com

គេហទំព័រ : http://www.ifinanceplc.com

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ឡឺរ៉ូសេ ហ្វាយនែនសល លីស៊ីន ភីអីលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២៣សេអឺហ្សេរ៉ូ ផ្លូវលេខ ១៦៣ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣)២២២ ០២៣ / (៨៥៥-១០) ៦០០ ៤៥០

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា អេលីន លីស៊ីង ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១៨៦ ផ្លូវឯករាជ្យ ភូមិ ២ សង្កាត់ ២ ខេត្តកំពង់សោម

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៣៤) ៩៣៤ ៩៩៣

អ៊ីមែល : info@elinleasing.com

គេហទំព័រ : http://www.elinleasing.com

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ខេខេហ្វាន់ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៧៥៩ ផ្លូវលេខ ៩៣ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៥៣៣ ៧៧៧៧/ ២១២ ៥៥៩

សួស្តី ហ្វាយនែន

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១១៩-១២១ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៤ ៤៥៥/ ៨៨៣ ២៣៦

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៣ ២៣៧

អ៊ីមែល : suosdeyfinance@gmail.com