គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រឹះស្ថាន ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ​​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ២១ អាបេ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៤ ២៤០

អ៊ីមែល : ceo@maxima.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.maxima.com.kh

គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ប៉េ៣៧ ផ្លូវលេខ ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៤ ៣៣៦

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២៤ ១៧៦

អ៊ីមែល : info@sereyoudom.com.kh / channy.sok@sereyoudom.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.sereyoudom.com.kh

គ្រឹះស្ថាន សំរិទិ្ធស័ក មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីតធីត

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៥០២ ហេ្ស-៥០២ ហាស់ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ៣៣៣/ (៨៥៥-៩៧) ៧៦១ ៣៣៣៣/ (៨៥៥-៨៨) ៨៨៣ ៨៨៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ៨៣៨

អ៊ីមែល : infor@samrithisak.com

គេហទំព័រ : http://www.samrithisak.com

គ្រឹះស្ថាន ហ្គ្រីន សេនត្រល ម៉ាក្រូហ្វាយនែន អិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ៦៤០ អឺអេហ្វ​ ផ្លូវលេខ ​២៧១ ​ភូមិ ​៦ ​សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ​ខណ្ឌចំការមន​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ៤៥៥ / ៩៩៤ ៤៧៧

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ៤៧៧

អ៊ីមែល : green.mfi.info@gmail.com

គេហទំព័រ : http://www.greencmf.com

គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៧៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៤ ៣៣៣

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២២ ១៣១

អ៊ីមែល : info@futaba.microfinance.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.futaba.microfinance.com.kh

គ្រឹះស្ថាន អូរ៉ូ ហ្វាយនែន ខប ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១៤៧ មហាវិថីមុនីរ៉េត សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥ ២៣) ៩៨៨ ៨៩៨/ ៩៥៥ ៥៦៧

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៩ ៩៦៦

អ៊ីមែល : kimchinc@orofinance.com

គេហទំព័រ : http://www.orofinancecorp.com

គ្រឹះស្ថាន ​ខេមា ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ លីមីតធីត​

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ១០១ ​អា​ ផ្លូវលេខ ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់ ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៦ ៩៣៦

អ៊ីមែល : info@camma.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.camma.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុ ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣៥-៣៧ ផ្លូវលេខ ៥៨២ សង្កាត់បឹងកក់ ២ ខណ្ឌទួលគោក​​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៥៣ ២៦ ៧៧៧ / (៨៥៥-៨១) ៧៧៧ ១៥៥

អ៊ីមែល : info@delta-plc.com

គេហទំព័រ : http://www.delta-plc.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខឹលេកធីវ វីន (ខេមបូឌា) ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ អ-០២ ផ្លូវរូប៊ី សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៨៨) ៩៦៣ ២៨៨៨

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខេមបូឌាន ឡេបឺ ឃែរ៍ ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៨៤ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-១២) ២៨៨ ៨៩៦

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខេមរៈ លីមីធីត

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣០ អឺសេរ៉ូ​ ផ្លូវលេខ ១២៨ ​សង្កាត់ផ្សារថ្មី ២​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ០២៣ / (៨៥៥-៨១) ៥០០ ១៤១

អ៊ីមែល : admin@khemarak-mfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខ្មែរ ឃែភីថល ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៣៨ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២៣៥ ៥៩៩

អ៊ីមែល : info@khmercapital.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.khmercapital.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឃី ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៤២B មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៦ ៧៨៩

អ៊ីមែល : info@key-mfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន លីមីធីត

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ​ ៤២៥ ​ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទួលទំពូង ២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៥៩ ៧៧៧

អ៊ីមែល : info@chamroeun.com

គេហទំព័រ : http://www.chamroeun.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជេត ឃែស បកស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១២៤ មហាវិថីសម្តេចសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩០០ ៦២៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជេស៊ី ហ្វាយនែន ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១១ ផ្លូវលេខ ៣៧៦ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៤៨១ / (៨៥៥-១២) ៣៩០ ៨២០

អ៊ីមែល : info@jcgroup.asia

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជោគជ័យ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៩-១១ ផ្លូវវ៉េងស្រេង សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-១០) ៧៥៩ ៦៦៦

អ៊ីមែល : ca@chokcheyfinance.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជោគជ័យ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៩-១១ ផ្លូវវ៉េងស្រេង សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៦៦០ ០៩៩៨ / (៨៥៥-១៦) ៦០០ ៩៩៨

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ តាកា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១៥៣ ផ្លូវលេខ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨០ ៨៣០/ (៨៥៥-១០) ៥៥៥ ៧៣៦

អ៊ីមែល : info@tacamfi.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.tacamfi.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទ្រព្យខ្ញុំ ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៤៤៥ ផ្លូវលេខ៤ ភូមិសូភី សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៥៤) ៥៥៥៥ ៨២២ / (៨៥៥-១២) ៥៨៣ ០៧៧ / (៨៥៥-១៧) ៣៨៨ ៧៨៧

អ៊ីមែល : dann_shp@yahoo.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធី & ហ្គូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អាគារ ០៩ A១ A២ ផ្លូវលេខ ១៦៣ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៦៩៩ ០៥០៥

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធីប៊ីប៊ី (ខេមបូឌា) ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២អឺ២អេហ្វ ផ្លូវលេខ ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់ ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៧ ១៧១

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៨៨២ ៤៦៩

អ៊ីមែល : tbbalan@hotmail.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្ដ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ២១, ២៣, ២៥, ផ្លូវ៥៩៨សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣)​​ ៤​ ៥៥០ ​​៥៥១

អ៊ីមែល : info@niron.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.niron.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បរិបូរណ៍ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣៧ អឺសេរ៉ូ ផ្លូវលេខ ១០៨​ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ​​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២២ ៧៧៦ / ២២២ ១១៩

អ៊ីមែល : borribomfi@gmail.com

គេហទំព័រ : http://www.borribo.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បាយ័ន ក្រេឌីត លីមីតធីត

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៤៥០ បេ ផ្លូវលេខ ៣១០ សង្កាត់បឹងកេងកង ៣ ខណ្ឌចំការមន​​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៦៦៦៦ ៣១៦

អ៊ីមែល : info@bayoncredit.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.bayoncredit.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បា្រយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ១៩ អា ​ផ្លូវលេខ ២៧១ ​សង្កាត់ទំនប់ទឹក ​ខណ្ឌចំការមន ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ៩០៩

អ៊ីមែល : kss20100@hanmail.net

គេហទំព័រ : http://www.primemf.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បៃតង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិព្រៃកូនសេក សង្កាត់អូរចារ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៥៣) ៦៩០ ១៣៥០ / (៨៥៥-៥៣) ៥០០ ៥៩៩៩

អ៊ីមែល : baitangplc@yahoo.com

គេហទំព័រ : http://www.baitangplcrice.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ីអេសខេស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ជាន់ផ្ទាល់ដី និងជាន់ទី ១ នៃអគារ ប៊ី-រ៉េ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៣ ៩០០

អ៊ីមែល : hq.info@bnkcmfi.com

គេហទំព័រ : http://www.bnkcmfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារផាកវេរឃ្វែរ បន្ទប់ ១-២១ (ជាន់ទី ១) មហាវិថីម៉ៅសេទុង (លេខ ១១៣) សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៧៦ ៨៨៨

អ៊ីមែល : choeun@bamboomfi.com

គេហទំព័រ : http://bamboomfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិទ្ធភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១៣២ កែង ៣៨៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៧០ ០០០

អ៊ីមែល : info@prasethpheapfinance.com

គេហទំព័រ : http://www.prasethpheapfinance.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពន្លឺចតុមុខ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ដីឡូត៍លេខ១១៩ ផ្លូវលេខ ៥៩២ ភូមិ១៤ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៨៦) ៥៤៨ ៧០១

អ៊ីមែល : kongsamnang99@gmail.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពិភពថ្មី មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភី អិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ២៨៨ផ្លូវ១០០៣សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-១២) ៦១៨ ៦១២

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១៧៥ ដេ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩១ ១៦៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៧ ១៦៨

អ៊ីមែល : e.kosal@princeplc.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.princeplc.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីជី ឌីវេឡុបម៊ិន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២០, ផ្លូវលេខ១៧៨, សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៩៨) ៩៩៩ ១១១ / (៨៥៥-៩៨) ៩៩៩ ៦១១

អ៊ីមែល : info@pgdevelopmentbank.com

គេហទំព័រ : http://www.pgdevelopmentbank.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ជាន់ទី២ អគារលេខ២៤ មហាវិថីយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៨ ៨៧៩

អ៊ីមែល : sophearakchhun@mohanokor.com

គេហទំព័រ : http://www.mohanokor.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាឌែរ ហ្វាយនែនសល យេផេន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : បន្ទប់លេខ ជី ០៨-០៩ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ អ៊ិនថិលិជិន អូហ្វហ្វីស សិនធ័រ (អាយអូស៊ី) ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៦៧ ៧៥០

ទូរសារ : ០២៣ ៩៦៧ ៧៥២

អ៊ីមែល : info@mfjapan.com

គេហទំព័រ : http://www.mfjapan.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហា្វយនែន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣៩០-៣៩១ ផ្លូវ ២៧១ ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៧០ ៧៧៧

អ៊ីមែល : piseth.hot@royalmicrofinance.com

គេហទំព័រ : http://www.royalmicrofinance.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លី ​ហួរ ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៨៥-៨៨ មហាវិថី គីមអ៊ីលស៊ុង (២៨៩) សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨០ ៨៨៨ / ៩៩៩ ៣៦៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ៣៦៨

អ៊ីមែល : info@lyhourmfi.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.lyhourmfi.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះ៣៦-៣៨បេ ផ្លូវណតប្រ៊ីតដ៏ ភូមិទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៦៦០ ០៩៩៨ / (៨៥៥-១៦) ៦០០ ៩៩៨

អ៊ីមែល : ledmfi@gmail.com

គេហទំព័រ : http://www.ledmfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វិថី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក

អាសយដ្ឋាន : អាគារលេខA-៧៣ A-៧៥ ផ្លូវលេខ ២៧១ ក្រុម៣៤ ភូមិ៤ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៩៦) ៥១១ ០៦៦៦

អ៊ីមែល : info@vithey.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.vithey.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វែលខម ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ម.ក

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣៩៨ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ៤៥៥

អ៊ីមែល : info@welcomefinance.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.welcomefinance.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វ៉ាយ​ស៊ីភី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ៧៣ ​ផ្លូវលេខ ១១៨ ​សង្កាត់ទឹកល្អក់ ១ ​ខណ្ឌទួលគោក ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨២ ៧៧៧ / ០៩០ ៥៦៨ ៨៨៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៨៧៧

អ៊ីមែល : info@ycp.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ycp.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សច្ចៈ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះហួត ឡោម ភូមិរមេញខាងជើង ឃុំរមេញ ស្រុកកោះអណ្តែត ខេត្តតាកែវ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៩២) ៧៧៩ ០០៧ / (៨៥៥-១៥) ៧៧៩ ០០៧

អ៊ីមែល : keo-maly55@yahoo.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សប្បាយ ក្រេឌីត ខមមើសល ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ២២៨ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ក្រុម៦៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៩៧ ២២៨

អ៊ីមែល : info@sabaycredit.com

គេហទំព័រ : http://www.sabaycredit.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សមាគមមូលនិធិសហភាពអភិវឌ្ឍន៍កសិករ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៧៥៣​ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ​ខណ្ឌចំការមន​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៣៦៩ ២១៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៣៦៤ ២២៨

អ៊ីមែល : arnusorn70@hotmail.com

គេហទំព័រ : http://www.angkorrice.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្បត្តិ ហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ២២៨ ជេអេ ផ្លូវលេខ៥៩៨ ភូមិទួលគោក សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៧ ៧២២

អ៊ីមែល : info@sambatfinance.com

គេហទំព័រ : http://info@sambatfinance.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ T១៦៦ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៤ ៤៦៦

អ៊ីមែល : info@fasmecmicrofinance.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.fasmecmicrofinance.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣៦ ដេ ផ្លូ​វលេខ ៤៥៤ សង្កាត់ទួលទំពូង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៧ ៧៧៩ / (៨៥៥-៦១) ៥០០ ៩៧៩ / (៨៥៥-៩៣) ៥០០ ៩៧៩

អ៊ីមែល : info@sahakamfi.com

គេហទំព័រ : http://www.sahakamfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហគ្រិនភាព អេសធី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៥៨៦ ផ្លវ ២៧១ ភូមិ ៦ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គេហទំព័រ : http://www.sahakrinpheap.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សាមគ្គី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន អីុនស៊ីធ្យូសិន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៨៣ អាអឺសេរ៉ូ និង ៨៣ បេអឺសេរ៉ូ ផ្លូវលេខ ១៩៨៦ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-១២) ៥៩៨ ៨៨៨

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សាមិក​​​​​​​​ ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ សេ ៥៧-៦១ ផ្លូវ Cheerfullnessសង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៨ ២២៦ / (៨៥៥-១៧) ៦៦៦ ០៣៦

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៨ ២២៦

អ៊ីមែល : info@samic.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.samic.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សីលានិធិ លីមីតធីត

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១ អេសអេហ្វ-២ អេសអេហ្វ​​ ផ្លូវលេខ ៥១៦​ ភូមិ ១៣ សង្កាត់បឹងកក់ ១​ ខណ្ឌទួលគោក ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩០ ២២៥ / ០៩៣ ៨៨៨ ១០១

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២០ ៧១៤

អ៊ីមែល : info@seilanithih.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.seilanithih.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សូណាត្រា​ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៤៣២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៣ ២៥៦

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២៤ ១៦៥

អ៊ីមែល : bopha@sonatrafinance.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.sonatrafinance.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សេនជូរី ខេមបូ ឌីវេឡុបមេន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៧៤ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៦៤៨ ៣១៦៨/ (៨៥៥-៧៧) ៦៨៦ ៩៨៨

អ៊ីមែល : centurycambo@gmail.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សែលកាត ហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣០ ផ្លូវលេខ ៤៣២ សង្កាត់ទួលទំពួង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-១២) ៣៣៣ ៤៩៨

អ៊ីមែល : lim.kevin@cellcard.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.cellcard.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៩៥-៩៧ ផ្លូវលេខ ១១០ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ​​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៨ ៥៨៨

អ៊ីមែល : citymfi@yahoo.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្គោលដិន ឃែស ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៦៨៤ ផ្លូវ ៧ មករា ភូមិជន្លង់ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ : ០៦៣ ២១០ ៤៩៧

អ៊ីមែល : goldencash@gcmfi.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្គ្រូវ ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ២១ ផ្លូវ១៩៨៦ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-១៥) ៥៥៥ ៥៦៦

អ៊ីមែល : sothun-da@yahoo.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វាមើរ​ ហ្វាយនែន អិលធីឌី (អេហ្វ-អេហ្វ)

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១៤៦៥ ផ្លូវជាតិលេខ ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៦៣៦៣ ១៧២

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៧២០ ២១០

អ៊ីមែល : leenamaster@gmail.com / nou.nareth@yahoo.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អាគារលេខ ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៨ ៨៣០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៨ ៨៣១

អ៊ីមែល : info@funan.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.funan.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អង្គរ អេស៊ីអ៊ី ស្តារ ក្រេឌីត លីមីធីត

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣៤៥ មហាវិថីម៉ៅសេទុង (២៤៥) សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-១០) ៨៨០ ១៦០

អ៊ីមែល : aascredits@yahoo.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២៤៥ មហាវិថីព្រះមនីវង្ស សង្កាត់អូរឬស្សី៤ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៣ ១៣៩

អ៊ីមែល : info@anakutmfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អមតៈ ខាប់ភីថល ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៥០២ សេ-៥០២ ដេ​ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៣៨៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៥៨៨

អ៊ីមែល : than.pheatra@gmail.com

គេហទំព័រ : http://www.amatakcapital.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អាក់ទីវ ភីភល ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣៥-៣៧ ផ្លូវលេខ ២១៤ (សម្តេចប៉ាន) ​សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៤ ២៥៥ / ២១៤ ៦២២

អ៊ីមែល : info@apmfi.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.apmfi.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អាតូម ខែភីថល លីមីតធីត

អាសយដ្ឋាន : ការិយាល័យលេខ ៥៨ (ជាន់ទី៦) អាគារអាយខុនលេខ ២១៦ មហាវិថីព្រះនរោត្តមសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៣៦៩ ២១៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៣៦៤ ២២៨

អ៊ីមែល : arnusorn70@hotmail.com

គេហទំព័រ : http://www.angkorrice.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិល ប៊ី ភី មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ដេ៣ និង អ៊ី ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៦៨៨ ៤៤៧

អ៊ីមែល : info@ibpmicrofinance.com

គេហទំព័រ : http://www.ibpmicrofinance.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេផល ហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ភូមិព្រែកថ្មី ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-១៧) ២២០ ០០៥

អ៊ីមែល : applehr8@gmail.com / kaingnengsong@gmail.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ា ផេស៊ីហ្វិក​ ហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ស៊ី១ & ស៊ី២ ផ្លូវ ២៨៩ កែងផ្លូវ ៥១៦ សង្កាត់បឹងកក់ ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩០០ ៧៩៩

អ៊ីមែល : ponlok.mey@apf.com

គេហទំព័រ : http://www.apf-mfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ីឌែមីតស៊ុ សេស្យុង​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខS០៤ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៥៣) ៩៥៣ ៥០៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១១៩បេ ផ្លូវលេខ២៧១ ភូមិ៣ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៦៦១ / ៩៩៩ ៦៦២

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៦៦៣

អ៊ីមែល : wonchwang@hanmail.net

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៧៧៩ អា ​មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម (១២៨) ​សង្កាត់ទឹកល្អក់ ១​ ខណ្ឌទួលគោក​ រាជធានីភ្នំពេញ​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩០ ២៣៧

អ៊ីមែល : info@iprmfi.com

គេហទំព័រ : http://www.iprmfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជន លីមីតធីត (អ៊ី-អេ-ភី)

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១៨៩​-១៩១ ​អឺសេរ៉ូ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម​ (១២៨) ​សង្កាត់មិត្តភាព ​ខណ្ឌ ៧ មករា ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៤ ៣៥៥/ ៨៨៤ ៣៦៦

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៤ ៣៧៧

អ៊ីមែល : eapcredit@yahoo.com

គេហទំព័រ : http://www.eapcredit.com

គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ​អាគារ អា១៥-១៧ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៧ ៩៣៧

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៧ ៩៣៧

អ៊ីមែល : info@firstfinance.biz

គេហទំព័រ : http://www.firstfinance.biz

អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អាគារលេខ២៨៥ ផ្លូវលេខ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២៣ ៩៩៣ ០៦២, (៨៥៥-២៣) ៨៦១ ៤៦១

អ៊ីមែល : info@amkcambodia.com

គេហទំព័រ : http://https://www.amkcambodia.com/