គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : # ប៉េ៣៧ ផ្លូវលេខ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៤ ៣៣៦

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២៤ ១៧៦

អ៊ីមែល : info@sereyoudom.com.kh / channy.sok@sereyoudom.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.sereyoudom.com.kh

គ្រឹះស្ថាន សំរិទិ្ធស័ក មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីតធីត

អាសយដ្ឋាន : #៥០២ ហ្សេ-៥០២ ហាស់ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ៣៣៣

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ៨៣៨

អ៊ីមែល : infor@samrithisak.com

គេហទំព័រ : http://www.samrithisak.com

គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៧៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៤ ៣៣៣ / ២២៨ ៣៣៣

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២២ ១៣១

អ៊ីមែល : info@futaba.microfinance.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.futaba.microfinance.com.kh

គ្រឹះស្ថាន អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : # ១៤៧ មហាវិថីព្រះមុនីរ៉េត សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥ ២៣) ៩៨៨ ៨៩៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៩ ៩៦៦

អ៊ីមែល : reun-virak@creed-group.com

គេហទំព័រ : http://www.orofinancecorp.com

គ្រឹះស្ថាន ​ខេមា ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ លីមីតធីត​

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ១០១ ​អា​ ផ្លូវលេខ ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់ ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៦ ៩៣៦

អ៊ីមែល : info@camma.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.camma.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុ ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣៥-៣៧ ផ្លូវលេខ ៥៨២ សង្កាត់បឹងកក់ ២ ខណ្ឌទួលគោក​​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៥៣២ ៦៧៧៧

អ៊ីមែល : info@delta-plc.com

គេហទំព័រ : http://www.delta-plc.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខឹលេកធីវ វីន (ខេមបូឌា) ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ R-០២ ផ្លូវរូប៊ី សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៨៨) ៩៦៣ ២៨៨៨

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខេមបូឌាន ឡេបឺ ឃែរ៍ ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ១៣ ផ្លូវ២១ ភូមិកំពង់ព្រឺង ឃុំសិត្បូ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-១២) ២៨៨ ៨៩៦

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខេមរៈ លីមីធីត

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦៨ ផ្លូវ ៥៧ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣)៩៨៩ ០២៣

អ៊ីមែល : admin@khemarak-mfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខ្មែរ ឃែភីថល ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៣៨ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២៣៥ ៥៩៩

អ៊ីមែល : info@khmercapital.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.khmercapital.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឃ្វីន ហ្វាយនែន ម.ក

អាសយដ្ឋាន : #៤២ សេ មហាវិថីម៉ៅសេទុង​ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៦ ៧៨៩

អ៊ីមែល : info@key-mfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក

អាសយដ្ឋាន : #៤២៥ ​ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៥៩ ៧៧៧

គេហទំព័រ : http://www.chamroeun.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឆាយលីស រ៉ូយ៉ាល់ ហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : #២៤៦​ មហាវិធីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩០០ ៩៧៧

គេហទំព័រ : http://www.chailease.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជេត ឃែស បកស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១២៤ មហាវិថីសម្តេចសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩០០ ៦២៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជេស៊ី ហ្វាយនែន ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១១ ផ្លូវលេខ ៣៧៦ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៤៨១

អ៊ីមែល : ko@jcgroup.asia

គេហទំព័រ : http://www.jcfinance.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ណុងហឹប ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ម.ក

អាសយដ្ឋាន : #C៥៧-៦១ ផ្លូវឆៀហ្វលូនេស (Cheerfulness) ទឹកថ្លាផ្លាសា២ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៨ ២២៦

អ៊ីមែល : info@nhfinance.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.nhfinance.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ តាកា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : #១៥៣បេ និង១៥៣សេ​ ផ្លូវលេខ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨០ ៨៣០/ (៨៥៥-១០) ៥៥៥ ៧៣៦

អ៊ីមែល : info@tacamfi.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.tacamfi.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទ្រព្យខ្ញុំ ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ​៤៤៥ ផ្លូវលេខ​៤ ភូមិសូភី​ សង្កាត់កំពង់​ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភ័ណ​ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៥៤) ៥៥៥៥ ៨២២ / (៨៥៥-១២) ៥៨៣ ០៧៧ / (៨៥៥-១៧) ៣៨៨ ៧៨៧

អ៊ីមែល : dann_shp@yahoo.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធី & ហ្គូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ A1-A2 ផ្លូវលេខ ១៦៣ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៦៩៩ ០៥០៥

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធីតា ស៊្រីសាវ៉ាត ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ២៣ ជាន់ទី៥ មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម អ៊ែតវូត មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-១៦) ២៨៨ ៨៨៨

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធីប៊ីប៊ី (ខេមបូឌា) ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២អឺ២អេហ្វ ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៧ ១៧១

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៨៨២ ៤៦៩

អ៊ីមែល : tbbalan@hotmail.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្ដ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ២១, ២៣, ២៥, ផ្លូវ៥៩៨សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣)​​ ៤​ ៥៥០ ​​៥៥១

អ៊ីមែល : info@niron.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.niron.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បរិបូរណ៍ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : #១៩ ផ្លូវ ៣៧១ ភូមិត្នោតជ្រុំ សង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២២ ១១៩ / ២២២ ៧៧៦

អ៊ីមែល : ouktorany@borribo.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.borribo.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បាយ័ន ក្រេឌីត លីមីតធីត

អាសយដ្ឋាន : #១១៧ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៦៦៦៦ ៣១៦

អ៊ីមែល : info@bayoncredit.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.bayoncredit.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បា្រយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៤៩៤ សេ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទួលទំពូងទី២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ៩០៩

អ៊ីមែល : kss20100@hanmail.net

គេហទំព័រ : http://www.primemf.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បៃតង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិព្រៃកូនសេក សង្កាត់អូរចារ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៥៣) ៦៩០ ១៣៥០ / (៨៥៥-៥៣) ៥០០ ៥៩៩៩

អ៊ីមែល : baitangplc@yahoo.com

គេហទំព័រ : http://www.baitangplcrice.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ីអេសខេស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ជាន់ផ្ទាល់ដី និងជាន់ទី ១ នៃអគារ ប៊ី-រ៉េ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៣ ៩០០

អ៊ីមែល : hq.info@bnkcmfi.com

គេហទំព័រ : http://www.bnkcmfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៧១បេអឺ០ ផ្លូវលេខ២ (បុរីពិភពថ្មីវ៉េងស្រេង) សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៧៦ ៨៨៨

អ៊ីមែល : choeun@bamboomfi.com

គេហទំព័រ : http://bamboomfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រពៃ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៧២ ហ្សេ និង ៧២ ហាស់ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់កាកាបទី១ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៨១) ៣៣៣ ៨៦៨ / ០៦៩ ២២២ ៩៣៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិទ្ធភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ កែង ៣៨៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៧០ ០០០

អ៊ីមែល : info@prasethpheapfinance.com

គេហទំព័រ : http://www.prasethpheapfinance.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពន្លឺចតុមុខ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ដីឡូតី៍លេខ ១១៩ ផ្លូវលេខ៥៩២ ភូមិ១៤ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៨៦) ៥៤៨ ៧០១

អ៊ីមែល : kongsamnang99@gmail.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពិភពថ្មី មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភី អិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ២៨៨ផ្លូវ១០០៣សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ០៧៧ ៩០៤ ១៨៣ / ០១២ ៦៨៧ ៧៨១

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីជី ឌីវេឡុបម៊ិន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ​២០E0 ផ្លូវលេខ​១៧៨ សង្កាត់ផ្សារថ្មី​ទី​៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៩៨) ៩៩៩ ១១១ / (៨៥៥-៩៨) ៩៩៩ ៦១១

អ៊ីមែល : info@pgdevelopmentbank.com

គេហទំព័រ : http://www.pgdevelopmentbank.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ២៤ មហាវិថីយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ(ផ្លូវ២៧១) សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៨ ៨៧៩

អ៊ីមែល : info@mohanokor.com

គេហទំព័រ : http://www.mohanokor.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មីយ៉ា ហ្វាយនែនសល ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ៩៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម កែងផ្លូវ ២០៨ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៩ ២៦២

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាឌែរ ហ្វាយនែនសល យេផេន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : #២៥៤ បន្ទប់លេខG០៨-០៩ ជាន់ផ្ទាល់ដី មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៧ ៧៥០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៧ ៧៥២

អ៊ីមែល : info@mfjapan.com

គេហទំព័រ : http://www.mfjapan.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហា្វយនែន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣៩០-៣៩១ ផ្លូវ ២៧១ ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៧០ ៧៧៧

អ៊ីមែល : piseth.hot@royalmicrofinance.com

គេហទំព័រ : http://www.royalmicrofinance.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូល្យា ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១២៨ G11 ផ្លូវលេខ៣ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៩៨) ២៨២ ៧២៨

អ៊ីមែល : oukphirum@gmail.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លី ​ហួរ ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៨៥&៨៧-៨៨ ផ្លូវ គីមអ៊ីលស៊ុង (២៨៩) សង្កាត់បឹងកក់២ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨០ ៨៨៨ / ៩៩៩ ៣៦៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ៣៦៨

អ៊ីមែល : info@lyhourmfi.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.lyhourmfi.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣៩ (បុរីជីបម៉ុង) ភូមិទួលពង្រ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៦៦០ ០៩៩៨

អ៊ីមែល : ledmfi@gmail.com

គេហទំព័រ : http://www.ledmfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វិថី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ A-៧៣ និងA-៧៥ ផ្លូវលេខ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៩៦) ៥១១ ០៦៦៦ / ៥០០ ១៥៥៥

អ៊ីមែល : info@vithey.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.vithey.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វែលខម ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ម.ក

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣៩៨ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ៤៥៥

អ៊ីមែល : info@welcomefinance.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.welcomefinance.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វ៉ាយ​ស៊ីភី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន

អាសយដ្ឋាន : #៧៣ ផ្លូវ១១៨ សង្កាត់ទឹកល្អក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨២ ៧៧៧

អ៊ីមែល : info@ycp.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.ycp.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សច្ចៈ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ២៥ ផ្លូវ១០១៥ ភូមិបាយ៉ាប សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៧៧) ៥៨៧ ៧៧៧

អ៊ីមែល : keo-maly55@yahoo.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សប្បាយ ក្រេឌីត ខមមើសល ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ២២៨ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ក្រុម៦៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៩៧ ២២៨

អ៊ីមែល : info@sabaycredit.com

គេហទំព័រ : http://www.sabaycredit.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្បត្តិ ហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ២២៨ ជេអេ ផ្លូវលេខ៥៩៨ ភូមិទួលគោក សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៧ ៧២២

អ៊ីមែល : info@sambatfinance.com

គេហទំព័រ : http://info@sambatfinance.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធសមាគម សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារ T១៦៦ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩០១ ៥៧៨

អ៊ីមែល : info@fasmecmicrofinance.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.fasmecmicrofinance.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៣៦ ដេ ផ្លូ​វលេខ ៤៥៤ សង្កាត់ទួលទំពូង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៧ ៧៧៩

អ៊ីមែល : info@sahakamfi.com

គេហទំព័រ : http://www.sahakamfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហគ្រិនភាព អេសធី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៥៨៦ ផ្លវ ២៧១ ភូមិ ៦ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៦៦៦៦ ៥១៤

គេហទំព័រ : http://www.sahakrinpheap.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សាន់នី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្លូវជាតិលេខ២១ ភូមិព្រែកថ្មី ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-១៧) ២២០ ០០៥ / ០១៥ ២៨៤ ៥៥០

អ៊ីមែល : applehr8@gmail.com / kaingnengsong@gmail.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សាមគ្គី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន អីុនស៊ីធ្យូសិន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : #៨៣AE0 និង​ ៨៣BE0 ផ្លូវ១៩៨៦ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-១២) ៥៩៨ ៨៨៨ / ០១៧ ៥៥៥ ៣៧៦

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សីលានិធិ លីមីតធីត

អាសយដ្ឋាន : #១អេសអេហ្វនិង២អេសអេហ្វ ផ្លូវ៥១៦ ភូមិទី១៣ សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទូលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩០ ២២៥

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២០ ៧១៤

អ៊ីមែល : info@seilanithih.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.seilanithih.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សូណាត្រា​ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៤៣២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៤ ១៥៦

អ៊ីមែល : bopha@sonatrafinance.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.sonatrafinance.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សេនជូរី ខេមបូ ឌីវេឡុបមេន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៧៤ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៦៤៨ ៣១៦៨

អ៊ីមែល : centurycambo@gmail.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : #៤៧០ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ភូមិ ១២ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់​ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២១ ៤៨៨

អ៊ីមែល : info@citymfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីអិមខេ ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ១៧១-១៧៣ E0, E1, E2, E3 ផ្លូវលេខ១១០ ភូមិ៣ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២១ ៩៧១

អ៊ីមែល : info@cmk.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្គោលដិន ឃែស ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៦៨៤ ផ្លូវ៧មករា ភូមិជន្លង់ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-១២) ៧៧២ ៧៧០

អ៊ីមែល : goldencash@gcmfi.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្គ្រូវ ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ២១ ផ្លូវ១៩៨៦ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-១២) ២២២ ២៦៦

អ៊ីមែល : sothun-da@yahoo.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វាមីលី ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ KH១-KH២ ផ្លូវ១០៥ ភូមិទួលសំពៅ សង្កាត់ទួលសង្កែទី១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ០៩០ ៩១៨ ១៨៨/ ០៧០ ៩១១ ៦៨៨

អ៊ីមែល : dann_shp@yahoo.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វាមើរ ហ្វាយនែន អិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១៤៦៥ ផ្លូវជាតិលេខ ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៦៣៦ ៣១៧២

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៧២០ ២១០

អ៊ីមែល : khsokha88@farmerfinancemfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ៩៥ មហាវិថីមុនីវង្ស កែងផ្លូវ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៨ ៨៣០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៨ ៨៣១

អ៊ីមែល : info@funan.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.funan.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២៤៥ មហាវិថីព្រះមនីវង្ស សង្កាត់អូរឬស្សី៤ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៣ ១៣៩

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អមតៈ ខាប់ភីថល ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : #៥០២សេ-៥០២ដេ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៣៨៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៥៨៨

អ៊ីមែល : info@amatakcapital.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.amatakcapital.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អាក់ទីវ ភីភល ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ៨៨ ផ្លូវលេខ ២១៤ កែងផ្លូវលេខ ១១៣ សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៤ ២៥៥ / ២១៤ ៦២២

អ៊ីមែល : info@apmfi.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.apmfi.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អាតូម ខែភីថល ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខអា ៤៣ ផ្លូវឡាសែន (កោះពេជ្រ) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៣៤៥

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៣៦៤ ២២៨

អ៊ីមែល : info@atom-cambodia.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិល ប៊ី ភី ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ដេ៣ និង អ៊ី ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៤ ០០៥

អ៊ីមែល : info@ibpmicrofinance.com

គេហទំព័រ : http://www.ibpmicrofinance.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ា ផេស៊ីហ្វិក​ ហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : #C1 & C2,​ ផ្លូវ ២៨៩ កែងផ្លូវ ៥១៦ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩០០ ៧៩៩

អ៊ីមែល : ponlok.mey@apf.com

គេហទំព័រ : http://www.apf-mfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ីឌែមីតស៊ុ សេស្យុង​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ​ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខS០៤ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-៥៣) ៩៥៣ ៥០៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១១៩បេ ផ្លូវលេខ២៧១ ភូមិ៣ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៦៦១

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៦៦៣

អ៊ីមែល : wonchwang@hanmail.net

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន : #៧៧៩អា ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩០ ២៣៧

អ៊ីមែល : ceo@iprmfi.com / info@iprmfi.com

គេហទំព័រ : http://www.iprmfi.com

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍​​ប្រជាជន (អ៊ី.អេ.ភី) ម.ក

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ១៨៩​-១៩១ ​អឺសេរ៉ូ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម​ (១២៨) ​សង្កាត់មិត្តភាព ​ខណ្ឌ ៧ មករា ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៤ ៣៥៥/ ៨៨៤ ៣៦៦

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៤ ៣៧៧

អ៊ីមែល : eapcredit@yahoo.com

គេហទំព័រ : http://www.eapcredit.com

គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : #អា១៥ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៧ ៩៣៧

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៧ ៩៣៧

អ៊ីមែល : sothany@firstfinance.biz

គេហទំព័រ : http://www.firstfinance.biz

គ្រឹះស្ថាន​​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ២១ អាបេ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៤ ២៤០

អ៊ីមែល : ceo@maxima.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.maxima.com.kh

អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អាគារលេខ២៨៥ ផ្លូវលេខ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២៣ ៩៩៣ ០៦២, (៨៥៥-២៣) ៨៦១ ៤៦១

អ៊ីមែល : info@amkcambodia.com

គេហទំព័រ : http://https://www.amkcambodia.com/