ការិយាល័យតំនាង

ធនាគារ កសិកន ផ្លាប់ប៊្លីក ខមភេនី លីមីធីត

អាសយដ្ឋាន : ៣/អេហ្វ អគារភ្នំពេញថៅវើ លេខ ៤៤៤ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ ២៣២ សង្កាត់ បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៤ ​៩៨៨ / ៩៦៤ ៩៨៩

អ៊ីមែល : pakapong.p@kasikornbank.com / kimseng.s@kasikornbank.com

ធនាគារ ប៊ែង អហ្វ តូក្យូ មីតស៊ុយប៊ីស៊ី យូអេហ្វជេ អិលធីឌី កម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន : អគារភ្នំពេញថាវអឺរ ជាន់ទី ១១ អេហ្វ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ធនាគារ មីហ្ស៊ូហូ ខបភើរ៉េត ប៊ែង អិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន : អគារភ្នំពេញថាវអឺរ ជាន់ទី ១៣ អេហ្វ លេខ៤៤៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស (កែងផ្លូវលេខ ២៣២) សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៤ ៤៩០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៤ ៤៨៣

អ៊ីមែល : pnh-takeshi.fukui@mizuho-cb.com

គេហទំព័រ : http://www.mizuhobank.com

ធនាគារ សៀងហៃ ខមមែសល & សេវវីង

អាសយដ្ឋាន : ជាន់ទី ១៣ អគារភ្នំពេញថាវអឺរ លេខ៤៤៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៤ ៨១១

ធនាគារ ស៊ូមីតូម៉ូ មីតស៊ុយ ប៊ែងឃីង ខបភើរេសិន

អាសយដ្ឋាន : អាគារភ្នំពេញថាវអឺរ ជាន់ទី ១៣ លេខ៤៤៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស (កែងផ្លូវលេខ ២៣២) សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៤ ០៨០

ធនាគារ ស្តង់ដារ​ឆាទីរ៉ែត ភ្នំពេញ​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ០២​ ជី ​សណ្ឋាគារហីម៉ាវារី បន្ទប់លេខ ៣១៣ ​វិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ ​​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៦ ៦៨៥ / ២៧២ ៧២៧

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១២ ៧៣១

ធនាគារ អ៊ិនដាសស្រៀល ប៊ែង អហ្វ ខូរៀ

អាសយដ្ឋាន : ជាន់ទី១៦ អគារភ្នំពេញថាវអឺរ លេខ ៤៤៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវ ២៣២ សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៤ ២០២

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៤ ២០៣

គេហទំព័រ : http://www.ibk.co.kr

ធនាគារ​ វិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍នៃវៀតណាម

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៧ ​មហាវិថីព្រះសុរាម្រឹត ​សង្កាត់ចតុមុខ ​ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២០ ៩២០

អ៊ីមែល : duongnd@bidv.com

ពាណិជ្ជកម្ម អិមយូអេហ្វជី ប៊ែង អិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន : អាគារអ៊ិចឆេងស្គែលលេខ ២៥០៤ ជាន់ទី ១៥ លេខ ១៩-២០ ផ្លូវលេខ ១០៦ ភូមិ២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៤ ៣២១