ធនាគារឯកទេស

ធនាគារឯកទេស ខេប៊ី ដេហាន ម.ក

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ១ ជាន់ទី២១ និងទី២២ ផ្លូវលេខ៣៦០ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១​ ខណ្ឌចំការមន​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៧ ៣៣៣

ធនាគារឯកទេស ខ្មែរ ភី អិល​ ស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣៤៥ មហាវិថីម៉ៅសេទុង (២៤៥) សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨០ ៨៩៦/ ៨៨០ ៨៩៧

អ៊ីមែល : info@khmerbank.com.kh

ធនាគារឯកទេស ឌីជីប៊ី ម.ក

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦៨៩ បេ ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម​ សង្កាត់ទឹកល្អក់ ១ ខណ្ឌ ៧ មករា ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៩៩០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៦ ០០២

អ៊ីមែល : info@camcapital.biz

គេហទំព័រ : http://www.dgbcambodia.com

ធនាគារឯកទេស វីង(ខេមបូឌា)

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ៧២១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង ៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៩៨៩

អ៊ីមែល : anthony.perkins@wingmoney.com

គេហទំព័រ : http://www.wingmoney.com

ធនាគារឯកទេស សាវធើន ខាប់ភីថល ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៥២ មហាវិថីម៉ៅសេងទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៦ ៨៦៨

អ៊ីមែល : info@scb-bank.com

គេហទំព័រ : http://www.scb-bank.com

ធនាគារឯកទេស អង្គរកាពីតាល់​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២០២ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ១៦៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ១៦៨

អ៊ីមែល : info@angkorcapitalbank.com.kh

ធនាគារឯកទេស អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ៩-១៣ ​ផ្លូវលេខ ៧ ​សង្កាត់ចតុមុខ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២០ ៨១០​ / ២២០ ៨១១

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២៤ ៦២៨

អ៊ីមែល : rdb@online.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.rdb.com.kh

ធនាគារឯកទេស អ៊ីអន (ខេមបូឌា) ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៧២១ (ជាន់ទី ៧) មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ៥៥៥

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៩៨៨ ៥៥៥

គេហទំព័រ : http://www.aeon.com.kh

ធនាគារឯកទេស​ អកស៍ឡី វើលដ៏ប្រ៊ី ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ៤៦ ផ្លូវលេខ ៤១ សង្កាត់ជ័យជំនៈ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៣ ១១១​ / ២២២ ០៦៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២២ ០៦៩

អ៊ីមែល : info@owbank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.owbank.com.kh

ធនាគារ​ឯកទេស ខេមខូ

អាសយដ្ឋាន : ​ផ្ទះលេខ ​៨១​ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ​

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២៤ ៦៦០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២៤ ៦៦១ ​/ ២២៤ ៦៦២

អ៊ីមែល : info@camkobank.com

គេហទំព័រ : http://www.camkobank.com

ធនាគារ​ឯកទេស ភី អេច អែស អ៊ឹម​ អ៊ី​

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៧២ ​មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ជ័យជំនះ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៩ ២៤៣ / ២១៩ ២៤៥ / ២១៩ ២៤៦

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១៩ ១៨៥

អ៊ីមែល : info@phsmebank.com

ធនាគារ​ឯកទេស វិនិយោគ​ទីមួយ​

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ៧២ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២២ ២៨១ / ២២២ ២៨២ / ២២២ ២៨៣

អ៊ីមែល : service@fibank.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.fibank.com.kh

ធនាគារ​ឯកទេស​ អានកូ

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ២០ ​ផ្លូវលេខ ២១៧ ​សង្កាត់វាលវង់ ​ខណ្ឌ ៧ មករា ​រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ១៣៣

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ) ៩៩៣ ១៣៣

អ៊ីមែល : asb@ancogroups.com

គេហទំព័រ : http://www.ancogroups.com

អាស៊ា-ប៉ាស៊ីហ្វិក ឌីវេឡុបមេន

អាសយដ្ឋាន : #១៣២ កែងផ្លូវ២៩៤ និងមហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១១ ៨៨៨

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១២ ០៧៦

គេហទំព័រ : http://www.asiapacificbk.com