ព័ត៌មានថ្មីៗ
ជំនួប​រវាង​ ឯកឧត្តម​ ទេសាភិបាល​ និង​ លោកស្រី​ Vilma​ Rosa​ Leon​ York

២០ កក្កដា ២០១៦

កិច្ចប្រជុំរាយការណ៏អំពីលទ្ធផលនៃបេសកកម្មមាត្រាទី IV របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

១៨ កក្កដា ២០១៦

ជំនួបពិភាក្សារវាង ឯកឧត្តមទេសាភិបាល នឹងនាយកប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រចាំ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

១៨ កក្កដា ២០១៦

សុន្ទរកថា លោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា ទេសាភិបាលរង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីដាក់ឱ្យដំណើរការ ជាផ្លូវការ "សេវាទូទាត់រហ័ស"

១៥ កក្កដា ២០១៦

ការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ សេវាទូទាត់រហ័ស

១៥ កក្កដា ២០១៦

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់ប្រកាសនីយបត្រជាន់ខ្ពស់ បច្ចេកទេសធនាគារ ជំនាន់ទី ២៦ នៅមណ្ឌលសិក្សាបច្ចេកទេសធនាគារ

១៣ កក្កដា ២០១៦

​វេទិកា​ពិភាក្សា​ស្តី​ពី​ បរិ​យា​ប័ន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​តំបន់​មេគង្គ

១២ កក្កដា ២០១៦

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើអីុម៉ែល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ២២ កក្កដា ២០១៦
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤,០៩០ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ៣,០៦៨ ៣,០៩៩
យ៉ន់ចិន ៦១៣ ៦១៩
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៥១០ ៤,៥៥៦
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
យុទ្ទនាការ តោះ! និយាយពីលុយ
គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការនេះ។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា