មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ត្រូវបានឈប់សម្រាក១ថ្ងៃ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការរៀបចំសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងការទទួលយកសំណើស្រាវជ្រាវ

២៧ មេសា ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៥០ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៥

២៦ មេសា ២០១៦

កិច្ចប្រជុំប្រចាំនិទាឃរដូវឆ្នាំ២០១៦ របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងធនាគារពិភពលោក

១៩ មេសា ២០១៦

កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់​ទេសាភិបាល​ធនាគារកណ្តាល​អាស៊ាន​ លើក​ទី​១២​ និង​កិច្ចប្រជុំ​រួម​ ថ្នាក់​ទេសាភិបាល​ធនាគារកណ្តាល​និង​រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​អាស៊ាន​ លើក​ទី​២​

០៣ មេសា ២០១៦

កិច្ចប្រជុំ​ជាន់ខ្ពស់​ ស្តី​ពី​ ហិរញ្ញប្បទាន​សម្រាប់​ការ​អ​វិ​វ​ឌ្ឍ​នៅ​តំបន់​អាស៊ី​និង​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិ​ក​

៣១ មីនា ២០១៦

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

៣១ មីនា ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤៩ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៥

២៨ មីនា ២០១៦

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើអីុម៉ែល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ២៩ មេសា ២០១៦
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤,០៦០ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ៣,០៩៩ ៣,១៣០
យ៉ន់ចិន ៦២៧ ៦៣៣
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៦១១ ៤,៦៥៧
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
យុទ្ទនាការ តោះ! និយាយពីលុយ
គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការនេះ។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា