ព័ត៌មានថ្មីៗ
លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ធ្វើ​បទ​អន្តរាគមន៍​ ក្នុង​ពិធី​បើក​សន្និបាត​ បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៥​ និង​ទិស​ដៅ​អនុវត្ត​ការងារ​ ឆ្នាំ​២០១៦​ របស់​ ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​និង​សិប្បកម្ម

០១ កុម្ភៈ ២០១៦

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦២ ឆ្នាំទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥

២៧ មករា ២០១៦

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦៣ ឆ្នាំទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

២៧ មករា ២០១៦

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បិទ​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៥​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៦​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​សាលសន្និសីទ​ចតុមុខ​

២៤ មករា ២០១៦

អបអរសាទរ​ សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ២០១៥​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ ឆ្នាំ​២០១៦​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

២៣ មករា ២០១៦

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៥​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៦​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​សាលសន្និសីទ​ចតុមុខ​

២៣ មករា ២០១៦

សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ ការ​វិភាគ​ស្ថិតិ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​និង​វិធីសាស្ត្រ​វិភាគ​តារាង​តុល្យការ​ សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​សេចក្តី​សម្រេចចិត្ត​គោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច​

២២ មករា ២០១៦

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើរអ៊ីម៉េល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ០៨ កុម្ភៈ ២០១៦
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤,០៣២ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ២,៨៥៧ ២,៨៨៥
យ៉ន់ចិន ៦១៤ ៦២០
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៤៩៣ ៤,៥៣៨
យេនជប៉ុន ៣,៤៤៨ ៣,៤៨២
បាតថៃ ១១៣ ១១៤
ដុងវៀតណាម ១៨១ ១៨៣
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា