មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ត្រូវបានឈប់សម្រាក៣ថ្ងៃ ថ្ងៃទី ១១-១២-១៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្នុងពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកទទួលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជី របស់ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ

០២ តុលា ២០១៥

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​មន្ត្រី​ទំនាក់ទំនង​សម្រាប់​ការ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ចុះបញ្ជី​ជា​ប្រតិបត្តិការ​ឥណទាន​ជនបទ​

០២ តុលា ២០១៥

សិក្ខាសាលា​ថ្នាក់​ជាតិ​ស្តី​ពី​ សិ្ថ​តិ​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​ផ្នែក​សេវាកម្ម​ សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​

៣០ កញ្ញា ២០១៥

សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​លើក​ទី​២​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ស្តី​ពី​ ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដើម្បី​រួមចំណែក​លើកកម្ពស់​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រាក់​រៀល​

២៩ កញ្ញា ២០១៥

សុន្ទរកថា លោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា ទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំលើកទី២

២៩ កញ្ញា ២០១៥

សុន្ទរកថា របស់លោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គនាយកបច្ចេកទេស ក្នុងឱកាសបិទ សន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នំាលើកទី២ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២៩ កញ្ញា ២០១៥

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ០៨ តុលា ២០១៥
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤,០៥៧ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ២,៩១៩ ២,៩៤៨
យ៉ន់ចិន ៦៣៨ ៦៤៥
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៥៦២ ៤,៦០៧
យេនជប៉ុន ៣,៣៨៤ ៣,៤១៨
បាតថៃ ១១៣ ១១៤
ដុងវៀតណាម ១៨១ ១៨៣
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ២,៩១០ ២,៩៣៩
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា