ព័ត៌មានថ្មីៗ
ឯកសារ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​ការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​វិស័យ​កសិកម្ម​

២៤ តុលា ២០១៦

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​លោក​ Changyong​ Rhee​ ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​អាស៊ី​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិ​ក​របស់​មូលនិធិ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​(IMF)​ ជួប​សម្តែង​ការ​គួរសម​ និង​ពិភាក្សា​ការងារ​

២៤ តុលា ២០១៦

​ប្រតិទិន​ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​

២៤ តុលា ២០១៦

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO​)

២៤ តុលា ២០១៦

ខ្លឹមសា​សង្ខេបនៃ​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ “​លទ្ធផល​នៃ​ការ​អង្កេត​អំពី​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រាក់​រៀល​នៅ​កម្ពុជា​”​

២០ តុលា ២០១៦

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ LPCO​ លើក​ទី​ ០១​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៦

១៨ តុលា ២០១៦

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​

១៨ តុលា ២០១៦

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើអីុម៉ែល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ២៥ តុលា ២០១៦
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤,០៥៥ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ៣,០៨០ ៣,១១១
យ៉ន់ចិន ៥៩៩ ៦០៥
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៤១០ ៤,៤៥៤
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
យុទ្ទនាការ តោះ! និយាយពីលុយ

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការនេះ។
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា